GRAU EN ECONOMIA
 
HORARIS 2022-2023 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

BO-11rdl 12-13:30G00039EEconomia laboral (anglès) AJ. I. Silva34
dc 12-13:30G00039EEconomia laboral (anglès) AJ. I. Silva34
    -------------------------   
dl 12-13:30G00052ETècn. i programes d'optimitz. (anglès) AR. Goetz, A. Xabadia26
dc 12-13:30G00052ETècn. i programes d'optimitz. (anglès) AR. Goetz, A. Xabadia26
    -------------------------   
dl 12-13:30G00066ECreació d'empreses AA. Arbussà35
dc 12-13:30G00066ECreació d'empreses AA. Arbussà35
    -------------------------   
dl 12-13:30G03089EGestió pública AM. I. Jorge, I. València22
dc 12-13:30G03089EGestió pública AM. I. Jorge, I. València22

BO-21rdt 12-13:30G00020EAnglès per a l'economia (anglès) AM. R. Smith26
dv 12-13:30G00020EAnglès per a l'economia (anglès) AM. R. Smith26
    -------------------------   
dt 12-13:30G00059Informació i incentius en l'economia AD. Berga27
dv 12-13:30G00059Informació i incentius en l'economia AD. Berga27
    -------------------------   
dt 12-13:30G00081EDret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou22
dv 12-13:30G00081EDret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou22
    -------------------------   
dt 12-13:30G02045EMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas21
dv 12-13:30G02045EMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas21

BO-32ndl 12-13:30G00033EMetodologia d'enquestes AG. Coenders, Laura Serra21
dc 12-13:30G00033EMetodologia d'enquestes AG. Coenders, Laura Serra21
    -------------------------   
dl 12-13:30G00037ETemes d'economia aplicada (anglès) AR. Ballester, S. Lado26
dc 12-13:30G00037ETemes d'economia aplicada (anglès) AR. Ballester, S. Lado26
    -------------------------   
dl 12-13:30G01045EInstitucions i polítiques de la UE AM. Plana27
dc 12-13:30G01045EInstitucions i polítiques de la UE AM. Plana27

BO-42ndt 12-13:30G00022EEls sist. fisc. en un món globalitzat AA. Navarro, E. Quintana27
dv 12-13:30G00022EEls sist. fisc. en un món globalitzat AA. Navarro, E. Quintana27
    -------------------------   
dt 12-13:30G00024EEmpresa familiar AP. Marquès, J. Kunecova21
dv 12-13:30G00024EEmpresa familiar AP. Marquès, J. Kunecova21
    -------------------------   
dt 12-13:30G00076EÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. Morera25
dv 12-13:30G00076EÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. Morera25

BO-51rdl 15-16:30G00023EDret mercantil AT. Jacquet22
dc 15-16:30G00023EDret mercantil AT. Jacquet22
    -------------------------   
dl 15-16:30G00055ESociologia de les rel. lab.  R. Campdepadrós, J. Merino26
dc 15-16:30G00055ESociologia de les rel. lab.  R. Campdepadrós, J. Merino26
    -------------------------   
dl 15-16:30G03092EAnàlisi i gestió tributària AAraceli Langarita Marin, E. Margallo21
dc 15-16:30G03092EAnàlisi i gestió tributària AAraceli Langarita Marin, E. Margallo21

BO-61rdt 15-16:30G02072EEstratègies de negoci digital AD. Martí21
dv 15-16:30G02072EEstratègies de negoci digital AD. Martí21
    -------------------------   
dt 15-16:30G03090EAvaluació de polítiques públiques AM. I. Jorge22
dv 15-16:30G03090EAvaluació de polítiques públiques AM. I. Jorge22

BO-72ndl 15-16:30G00042EEconomia de la família (ANGLÈS)AE. Del Rey21
dc 15-16:30G00042EEconomia de la família (ANGLÈS)AE. Del Rey21
    -------------------------   
dl 15-16:30G03035Gest. pressup. i comptab. públ. AM. M. Domènech26
dc 15-16:30G03035Gest. pressup. i comptab. públ. AM. M. Domènech26

BO-82ndt 15-16:30G00020EAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran26
dv 15-16:30G00020EAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran26
    -------------------------   
dt 15-16:30G00069EDirecció d'empreses internacionals A13
dv 15-16:30G00069EDirecció d'empreses internacionals A13
    -------------------------   
dt 15-16:30G03086EHisendes locals i autonòmiques AE. Del ReySeminari 2
dv 15-16:30G03086EHisendes locals i autonòmiques AE. Del ReySeminari 2