GRAU EN ECONOMIA
 
HORARIS 2021-2022 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

BO-11rdl 12-13:30G00042EEconomia de la família (anglès)AE. Del Rey34
dc 12-13:30G00042EEconomia de la família (anglès)AE. Del Rey34
    -------------------------   
dl 12-13:30G00066ECreació d'empreses AA. Arbussà26
dc 12-13:30G00066ECreació d'empreses AA. Arbussà26
    -------------------------   
dl 12-13:30G03089EGestió pública AI. València, J. Viñas27
dc 12-13:30G03089EGestió pública AI. València, J. Viñas27

BO-21rdt 12-13:30G02045EMètodes matemàtics per a l'economia AD. Corominas21
dv 12-13:30G02045EMètodes matemàtics per a l'economia AD. Corominas21

BO-32ndl 12-13:30G00037ETemes d'economia aplicada (anglès) AR. Ballester, S. Lado37
dc 12-13:30G00037ETemes d'economia aplicada (anglès) AR. Ballester, S. Lado37
    -------------------------   
dl 12-13:30G00077EGestió i anàlisi de dades en economia i empresa AG. Escaramís, G. RenartInformàtica 03
dc 12-13:30G00077EGestió i anàlisi de dades en economia i empresa AG. Escaramís, G. RenartInformàtica 03
    -------------------------   
dl 12-13:30G01045EInstitucions i polítiques de la UE AM. Plana35
dc 12-13:30G01045EInstitucions i polítiques de la UE AM. Plana35

BO-42ndt 12-13:30G00021EFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana27
dv 12-13:30G00021EFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana27
    -------------------------   
dt 12-13:30G00060EMatemàtica actuarial AP. Planas, R. Robert25
dv 12-13:30G00060EMatemàtica actuarial AP. Planas, R. Robert25
    -------------------------   
dt 12-13:30G00076EÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, A. Xabadia21
dv 12-13:30G00076EÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, A. Xabadia21
    -------------------------   
dt 12-13:30G00081EDret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou26
dv 12-13:30G00081EDret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou26

BO-51rdl 15-16:30G00023EDret mercantil AT. Jacquet21
dc 15-16:30G00023EDret mercantil AT. Jacquet21
    -------------------------   
dl 15-16:30G00070EDona, empresa i societat AC. Sánchez24
dc 15-16:30G00070EDona, empresa i societat AC. Sánchez24
    -------------------------   
dl 15-16:30G03092EAnàlisi i gestió tributària AAraceli Langarita Marin, Ana Victoria Espina Cuesta35
dc 15-16:30G03092EAnàlisi i gestió tributària AAraceli Langarita Marin, Ana Victoria Espina Cuesta35

BO-61rdt 15-16:30G02072EEstratègies de negoci digital AD. Martí24
dv 15-16:30G02072EEstratègies de negoci digital AD. Martí24
    -------------------------   
dt 15-16:30G03090EAvaluació de polítiques públiques AMarc Espin, J. Viñas35
dv 15-16:30G03090EAvaluació de polítiques públiques AMarc Espin, J. Viñas35

BO-72ndl 15-16:30G00039EEconomia laboral (anglès) AJ. I. SilvaCarles Cassú
dc 15-16:30G00039EEconomia laboral (anglès) AJ. I. SilvaCarles Cassú
    -------------------------   
dl 15-16:30G03035Gest. pressup. i comptab. públ. AM. M. Domènech24
dc 15-16:30G03035Gest. pressup. i comptab. públ. AM. M. Domènech24
    -------------------------   
dl 15-16:30G03078Economia del turisme AJ. M. Espinet21
dc 15-16:30G03078Economia del turisme AJ. M. Espinet21

BO-82ndt 15-16:30G00069EDirecció d'empreses internacionals AS.Lacaita24
dv 15-16:30G00069EDirecció d'empreses internacionals AS.Lacaita24
    -------------------------   
dt 15-16:30G03086EHisendes locas i autonòmiques ADavid Rodríguez35
dv 15-16:30G03086EHisendes locas i autonòmiques ADavid Rodríguez35