GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES
 
HORARIS 2023-2024 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

BO-11rdl 12-13:30G00052CTècn. i programes d'optimitz. (anglès) AR. Goetz, A. Xabadia21
dc 12-13:30G00052CTècn. i programes d'optimitz. (anglès) AR. Goetz, A. Xabadia21
    -------------------------   
dl 12-13:30G00066CCreació d'empreses AA. ArbussàCarles Cassú
dc 12-13:30G00066CCreació d'empreses AA. ArbussàCarles Cassú
    -------------------------   
dl 12-13:30G00070CDona, empresa i societat AR. Campdepadrós, A. Sabater, C. Sánchez22
dc 12-13:30G00070CDona, empresa i societat AR. Campdepadrós, A. Sabater, C. Sánchez22
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080CMarqueting digital AA. Carbonell, F. Fusté27
dc 12-13:30G00080CMarqueting digital AA. Carbonell, F. Fusté27
    -------------------------   
dl 12-13:30G02056Habilitats directives AJ. BalaguéSala de Graus
dc 12-13:30G02056Habilitats directives AJ. BalaguéSala de Graus

BO-21rdt 12-13:30G00065CEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi21
dj 12-13:30G00065CEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi21
    -------------------------   
dt 12-13:30G00067CAnàlisi de productes financers AN. Mateos23
dj 12-13:30G00067CAnàlisi de productes financers AN. Mateos23
    -------------------------   
dt 12-13:30G02045CMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas27
dj 12-13:30G02045CMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas27
    -------------------------   
dt 12-13:30G02081CValoració d'empreses i plans de viabilitat AM. A. Farreras, David Maldonado, E. Saus34
dj 12-13:30G02081CValoració d'empreses i plans de viabilitat AM. A. Farreras, David Maldonado, E. Saus34

BO-32ndl 12-13:30G00024CEmpresa familiar AS. Micaló12
dc 12-13:30G00024CEmpresa familiar AS. Micaló12
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080CMarqueting digital BA. Carbonell, F. Fusté26
dc 12-13:30G00080CMarqueting digital BA. Carbonell, F. Fusté26
    -------------------------   
dl 12-13:30G01078CFinances corporatives AT.Bosch, A. Quintana13
dc 12-13:30G01078CFinances corporatives AT.Bosch, A. Quintana13

BO-42ndt 12-13:30G000076CÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. Morera, C. SánchezCarles Cassú
dj 12-13:30G000076CÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. Morera, C. SánchezCarles Cassú
    -------------------------   
dt 12-13:30G00021CFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana, P. Ramió13
dj 12-13:30G00021CFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana, P. Ramió13
    -------------------------   
dt 12-13:30G02078CNormes internacionals d'informació financera A25
dj 12-13:30G02078CNormes internacionals d'informació financera A25

BO-51rdl 15-16:30G00025CAuditoria AR. Robert22
dc 15-16:30G00025CAuditoria AR. Robert22
    -------------------------   
dl 15-16:30G02035Dret de societats AT. Jacquet21
dc 15-16:30G02035Dret de societats AT. Jacquet21
    -------------------------   
dl 15-16:30G02042Comunicació financera ACarme Corominola35
dc 15-16:30G02042Comunicació financera ACarme Corominola35
    -------------------------   
dl 15-16:30G03089CGestió pública AM. I. Jorge, I. València27
dc 15-16:30G03089CGestió pública AM. I. Jorge, I. València27

BO-61rdt 15-16:30G00078CInstruments derivats AP. Ramió34
dj 15-16:30G00078CInstruments derivats AP. Ramió34
    -------------------------   
dt 15-16:30G00079CMarqueting cultural (anglès) AM. Bau, N. Filimon21
dj 15-16:30G00079CMarqueting cultural (anglès) AM. Bau, N. Filimon21
    -------------------------   
dt 15-16:30G02080COrganització comptable i instruments avançats d'auditoria AD. MontesCarles Cassú
dj 15-16:30G02080COrganització comptable i instruments avançats d'auditoria AD. MontesCarles Cassú
    -------------------------   
dt 15-16:30G03035CGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech27
dj 15-16:30G03035CGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech27

BO-72ndl 15-16:30G00080CMarqueting digital CA. Carbonell, F. Fusté26
dc 15-16:30G00080CMarqueting digital CA. Carbonell, F. Fusté26
    -------------------------   
dl 15-16:30G02077CNormes internacionals d'auditoria AR. Robert27
dc 15-16:30G02077CNormes internacionals d'auditoria AR. Robert27

BO-82ndt 15-16:30G00020CAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran, M. R. Smith22
dj 15-16:30G00020CAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran, M. R. Smith22
    -------------------------   
dt 15-16:30G02078CNormes internacionals d'informació financera (anglès)BJ. Clara37
dj 15-16:30G02078CNormes internacionals d'informació financera (anglès)BJ. Clara37
    -------------------------   
dt 15-16:30G02079CFiscalitat de les operacions financeres AE. Quintana13
dj 15-16:30G02079CFiscalitat de les operacions financeres AE. Quintana13

BO-91rdj 12-15G00020CAnglès per a l'economia (anglès) AS. Curran, M. R. Smith12
dj 12-15G00020CAnglès per a l'economia (anglès) CS. Curran, M. R. Smith13