GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES
 
HORARIS 2022-2023 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

BO-11rdl 12-13:30G00052CTècn. i programes d'optimitz. (anglès) AR. Goetz, A. Xabadia26
dc 12-13:30G00052CTècn. i programes d'optimitz. (anglès) AR. Goetz, A. Xabadia26
    -------------------------   
dl 12-13:30G00066CCreació d'empreses AA. Arbussà35
dc 12-13:30G00066CCreació d'empreses AA. Arbussà35
    -------------------------   
dl 12-13:30G00078CInstruments derivats AT.Bosch21
dc 12-13:30G00078CInstruments derivats AT.Bosch21
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080CMarqueting digital AA. Carbonell27
dc 12-13:30G00080CMarqueting digital AA. Carbonell27
    -------------------------   
dl 12-13:30G03089CGestió pública A22
dc 12-13:30G03089CGestió pública A22

BO-21rdt 12-13:30G00020CAnglès per a l'economia (anglès) AM. R. Smith26
dv 12-13:30G00020CAnglès per a l'economia (anglès) AM. R. Smith26
    -------------------------   
dt 12-13:30G00065CEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi34
dv 12-13:30G00065CEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi34
    -------------------------   
dt 12-13:30G00081CDret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou22
dv 12-13:30G00081CDret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou22
    -------------------------   
dt 12-13:30G02045CMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas21
dv 12-13:30G02045CMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas21
    -------------------------   
dt 12-13:30G02081CValoració d'empreses i plans de viabilitat AM. A. Farreras, David Maldonado35
dv 12-13:30G02081CValoració d'empreses i plans de viabilitat AM. A. Farreras, David Maldonado35

BO-32ndl 12-13:30G00033CMetodologia d'enquestes AG. Coenders, Laura Serra21
dc 12-13:30G00033CMetodologia d'enquestes AG. Coenders, Laura Serra21
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080CMarqueting digital BA. CarbonellSala de Graus
dc 12-13:30G00080CMarqueting digital BA. CarbonellSala de Graus
    -------------------------   
dl 12-13:30G01078CFinances corporatives AInformàtica 03
dc 12-13:30G01078CFinances corporatives AInformàtica 03
    -------------------------   
dl 12-13:30G02078CNormes internacionals d'informació financera BM. López, A. MaixenchsCarles Cassú
dc 12-13:30G02078CNormes internacionals d'informació financera BM. López, A. MaixenchsCarles Cassú

BO-42ndt 12-13:30G000076CÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. Morera25
dv 12-13:30G000076CÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. Morera25
    -------------------------   
dt 12-13:30G00022CEls sist. fiscals en un mon globalitzat AA. Navarro, E. Quintana27
dv 12-13:30G00022CEls sist. fiscals en un mon globalitzat AA. Navarro, E. Quintana27
    -------------------------   
dt 12-13:30G00024CEmpresa familiar AP. Marquès, J. Kunecova21
dv 12-13:30G00024CEmpresa familiar AP. Marquès, J. Kunecova21

BO-51rdl 15-16:30G00055CSociologia de les rel. lab. AR. Campdepadrós, J. Merino26
dc 15-16:30G00055CSociologia de les rel. lab. AR. Campdepadrós, J. Merino26
    -------------------------   
dl 15-16:30G00079CMarqueting cultural (anglès) AN. Filimon, K. Zerva35
dc 15-16:30G00079CMarqueting cultural (anglès) AN. Filimon, K. Zerva35
    -------------------------   
dl 15-16:30G02035Dret de societats A22
dc 15-16:30G02035Dret de societats A22

BO-61rdt 15-16:30G00025CAuditoria AR. Robert13
dv 15-16:30G00025CAuditoria AR. Robert13
    -------------------------   
dt 15-16:30G00067CAnàlisi de productes financers AP. Ramió34
dv 15-16:30G00067CAnàlisi de productes financers AP. Ramió34
    -------------------------   
dt 15-16:30G02072CEstratègies de negoci digital AD. Martí21
dv 15-16:30G02072CEstratègies de negoci digital AD. Martí21
    -------------------------   
dt 15-16:30G02080COrganització comptable i instruments avançats d'auditoria AD. Montes35
dv 15-16:30G02080COrganització comptable i instruments avançats d'auditoria AD. Montes35

BO-72ndl 15-16:30G02042Comunicació financera ACarme Corominola13
dc 15-16:30G02042Comunicació financera ACarme Corominola13
    -------------------------   
dl 15-16:30G02077CNormes internacionals d'auditoria AR. Robert22
dc 15-16:30G02077CNormes internacionals d'auditoria AR. Robert22
    -------------------------   
dl 15-16:30G03035CGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech26
dc 15-16:30G03035CGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech26

BO-82ndt 15-16:30G00020CAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran26
dv 15-16:30G00020CAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran26
    -------------------------   
dt 15-16:30G02078CNormes internacionals d'informació financera (anglès)AJ. Clara24
dv 15-16:30G02078CNormes internacionals d'informació financera (anglès)AJ. Clara24
    -------------------------   
dt 15-16:30G02079CFiscalitat de les operacions financeres AE. Quintana, P. Ramió27
dv 15-16:30G02079CFiscalitat de les operacions financeres AE. Quintana, P. Ramió27