GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES
 
HORARIS 2021-2022 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

BO-11rdl 12-13:30G00066CCreació d'empreses AA. Arbussà26
dc 12-13:30G00066CCreació d'empreses AA. Arbussà26
    -------------------------   
dl 12-13:30G00078CInstruments derivats AT.Bosch21
dc 12-13:30G00078CInstruments derivats AT.Bosch21
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080CMarqueting digital AA. Carbonell22
dc 12-13:30G00080CMarqueting digital AA. Carbonell22
    -------------------------   
dl 12-13:30G03089CGestió pública AI. València, J. Viñas27
dc 12-13:30G03089CGestió pública AI. València, J. Viñas27

BO-21rdt 12-13:30G02045CMètodes matemàtics per a l'economia AD. Corominas21
dv 12-13:30G02045CMètodes matemàtics per a l'economia AD. Corominas21
    -------------------------   
dt 12-13:30G02081CValoració d'empreses i plans de viabilitat AM. A. Farreras, David Maldonado22
dv 12-13:30G02081CValoració d'empreses i plans de viabilitat AM. A. Farreras, David Maldonado22

BO-32ndl 12-13:30G00080CMarqueting digital BA. Carbonell26
dc 12-13:30G00080CMarqueting digital BA. Carbonell26
    -------------------------   
dl 12-13:30G01078CFinances corporatives AA. Panosa21
dc 12-13:30G01078CFinances corporatives AA. Panosa21
    -------------------------   
dl 12-13:30G02078CNormes internacionals d'informació financera BJ. Clara, P. Morera36
dc 12-13:30G02078CNormes internacionals d'informació financera BJ. Clara, P. Morera36

BO-42ndt 12-13:30G000076CÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, A. Xabadia21
dv 12-13:30G000076CÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, A. Xabadia21
    -------------------------   
dt 12-13:30G00021CFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana27
dv 12-13:30G00021CFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana27
    -------------------------   
dt 12-13:30G00060CMatemàtica actuarial AP. Planas, R. Robert25
dv 12-13:30G00060CMatemàtica actuarial AP. Planas, R. Robert25
    -------------------------   
dt 12-13:30G00081CDret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou26
dv 12-13:30G00081CDret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou26

BO-51rdl 15-16:30G00070CDona, empresa i societat AC. Sánchez24
dc 15-16:30G00070CDona, empresa i societat AC. Sánchez24
    -------------------------   
dl 15-16:30G00079CMarqueting cultural (anglès) AN. Filimon, M. Bau26
dc 15-16:30G00079CMarqueting cultural (anglès) AN. Filimon, M. Bau26
    -------------------------   
dl 15-16:30G02035Dret de societats AT. Jacquet21
dc 15-16:30G02035Dret de societats AT. Jacquet21

BO-61rdt 15-16:30G00025CAuditoria AR. Robert21
dv 15-16:30G00025CAuditoria AR. Robert21
    -------------------------   
dt 15-16:30G00067CAnàlisi de productes financers AP. Ramió22
dv 15-16:30G00067CAnàlisi de productes financers AP. Ramió22
    -------------------------   
dt 15-16:30G02072CEstratègies de negoci digital AD. Martí24
dv 15-16:30G02072CEstratègies de negoci digital AD. Martí24
    -------------------------   
dj 16:30-18G02078CNormes internacionals d'informació financera (anglès)AH. Benito, Marc Carreras, I. Casacuberta, P. Morera36
dv 15-16:30G02078CNormes internacionals d'informació financera (anglès)AH. Benito, Marc Carreras, I. Casacuberta, P. Morera36

BO-72ndl 15-16:30G02042Comunicació financera ACarme Corominola26
dc 15-16:30G02042Comunicació financera ACarme Corominola26
    -------------------------   
dl 15-16:30G02077CNormes internacionals d'auditoria AR. Robert35
dc 15-16:30G02077CNormes internacionals d'auditoria AR. Robert35
    -------------------------   
dl 15-16:30G03035CGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech24
dc 15-16:30G03035CGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech24

BO-82ndt 15-16:30G00065CEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi21
dv 15-16:30G00065CEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi21
    -------------------------   
dt 15-16:30G02079CFiscalitat de les operacions financeres AE. Quintana, P. Ramió26
dv 15-16:30G02079CFiscalitat de les operacions financeres AE. Quintana, P. Ramió26
    -------------------------   
dt 15-16:30G02080COrganització comptable i instruments avançats d'auditoria AD. Montes36
dv 15-16:30G02080COrganització comptable i instruments avançats d'auditoria AD. Montes36