GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
 
HORARIS 2023-2024 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

BO-11rdl 12-13:30G00052ATècn. i programes d'optimitz. (anglès) (anglès)AR. Goetz, A. Xabadia21
dc 12-13:30G00052ATècn. i programes d'optimitz. (anglès) (anglès)AR. Goetz, A. Xabadia21
    -------------------------   
dl 12-13:30G00070ADona, empresa i societat AR. Campdepadrós, A. Sabater, C. Sánchez22
dc 12-13:30G00070ADona, empresa i societat AR. Campdepadrós, A. Sabater, C. Sánchez22
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080AMarqueting digital AA. Carbonell, F. Fusté27
dc 12-13:30G00080AMarqueting digital AA. Carbonell, F. Fusté27

BO-21rdt 12-13:30G00065AEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi21
dj 12-13:30G00065AEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi21
    -------------------------   
dt 12-13:30G00067AAnàlisi de productes financers AN. Mateos23
dj 12-13:30G00067AAnàlisi de productes financers AN. Mateos23
    -------------------------   
dt 12-13:30G01076Estratèg. empres. i mercats turístics AA. Garriga26
dj 12-13:30G01076Estratèg. empres. i mercats turístics AA. Garriga26
    -------------------------   
dt 12-13:30G02045AMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas27
dj 12-13:30G02045AMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas27

BO-32ndl 12-13:30G00024AEmpresa familiar AS. Micaló12
dc 12-13:30G00024AEmpresa familiar AS. Micaló12
    -------------------------   
dl 12-13:30G00037ATemes d'economia aplicada (anglès) AA. Kyriacou, J. I. Silva22
dc 12-13:30G00037ATemes d'economia aplicada (anglès) AA. Kyriacou, J. I. Silva22
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080AMarqueting digital BA. Carbonell, F. Fusté26
dc 12-13:30G00080AMarqueting digital BA. Carbonell, F. Fusté26
    -------------------------   
dl 12-13:30G01078Finances corporatives AT.Bosch, A. Quintana13
dc 12-13:30G01078Finances corporatives AT.Bosch, A. Quintana13

BO-42ndt 12-13:30G000076AÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. Morera, C. SánchezCarles Cassú
dj 12-13:30G000076AÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. Morera, C. SánchezCarles Cassú
    -------------------------   
dt 12-13:30G00021AFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana13
dj 12-13:30G00021AFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana13
    -------------------------   
dt 12-13:30G00077AGestió i anàlisi de dades en economia i empresa AG. Escaramís, G. Renart22
dj 12-13:30G00077AGestió i anàlisi de dades en economia i empresa AG. Escaramís, G. Renart22

BO-51rdl 15-16:30G00023Dret mercantil AT. Jacquet21
dc 15-16:30G00023Dret mercantil AT. Jacquet21
    -------------------------   
dl 15-16:30G00025AAuditoria AR. Robert22
dc 15-16:30G00025AAuditoria AR. Robert22
    -------------------------   
dl 15-16:30G00039AEconomia laboral (anglès) AJ. I. Silva34
dc 15-16:30G00039AEconomia laboral (anglès) AJ. I. Silva34
    -------------------------   
dl 15-16:30G01114AGestió avançada del talent AJ. BalaguéSala de Graus
dc 15-16:30G01114AGestió avançada del talent AJ. BalaguéSala de Graus
    -------------------------   
dl 15-16:30G03089AGestió pública AM. I. Jorge, I. València27
dc 15-16:30G03089AGestió pública AM. I. Jorge, I. València27

BO-61rdt 15-16:30G00078AInstruments derivats AP. Ramió34
dj 15-16:30G00078AInstruments derivats AP. Ramió34
    -------------------------   
dt 15-16:30G00079AMarqueting cultural (anglès) AM. Bau, N. Filimon21
dj 15-16:30G00079AMarqueting cultural (anglès) AM. Bau, N. Filimon21
    -------------------------   
dt 15-16:30G03035AGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech27
dj 15-16:30G03035AGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech27

BO-72ndl 15-16:30G00042AEconomia de la família (anglès) AE. Del Rey22
dc 15-16:30G00042AEconomia de la família (anglès) AE. Del Rey22
    -------------------------   
dl 15-16:30G00080AMarqueting digital CA. Carbonell, F. Fusté26
dc 15-16:30G00080AMarqueting digital CA. Carbonell, F. Fusté26

BO-82ndt 15-16:30G00020AAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran, M. R. Smith22
dj 15-16:30G00020AAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran, M. R. Smith22
    -------------------------   
dt 15-16:30G00069ADirecció d'empreses internacionals AS. de Zabala, E. Nolla26
dj 15-16:30G00069ADirecció d'empreses internacionals AS. de Zabala, E. Nolla26

BO-91rdj 12-15G00020AAnglès per a l'economia (anglès) AS. Curran, M. R. Smith12
dj 12-15G00020AAnglès per a l'economia (anglès) CS. Curran, M. R. Smith13