GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
 
HORARIS 2022-2023 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

BO-11rdl 12-13:30G00039AEconomia laboral (anglès) AJ. I. Silva34
dc 12-13:30G00039AEconomia laboral (anglès) AJ. I. Silva34
    -------------------------   
dl 12-13:30G00052ATècn. i programes d'optimitz. (anglès) AR. Goetz, A. Xabadia26
dc 12-13:30G00052ATècn. i programes d'optimitz. (anglès) AR. Goetz, A. Xabadia26
    -------------------------   
dl 12-13:30G00078AInstruments derivats AT.Bosch21
dc 12-13:30G00078AInstruments derivats AT.Bosch21
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080AMarqueting digital AA. Carbonell27
dc 12-13:30G00080AMarqueting digital AA. Carbonell27
    -------------------------   
dl 12-13:30G03089AGestió pública AM. I. Jorge, I. València22
dc 12-13:30G03089AGestió pública AM. I. Jorge, I. València22

BO-21rdt 12-13:30G00020AAnglès per a l'economia (anglès) AM. R. Smith26
dv 12-13:30G00020AAnglès per a l'economia (anglès) AM. R. Smith26
    -------------------------   
dt 12-13:30G00059AInf. i incentius en l'economia AD. Berga27
dv 12-13:30G00059AInf. i incentius en l'economia AD. Berga27
    -------------------------   
dt 12-13:30G00065AEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi34
dv 12-13:30G00065AEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi34
    -------------------------   
dt 12-13:30G00081ADret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou22
dv 12-13:30G00081ADret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou22
    -------------------------   
dt 12-13:30G02045AMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas21
dv 12-13:30G02045AMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas21

BO-32ndl 12-13:30G00033AMetodologia d'enquestes AG. Coenders, Laura Serra21
dc 12-13:30G00033AMetodologia d'enquestes AG. Coenders, Laura Serra21
    -------------------------   
dl 12-13:30G00037ATemes d'economia aplicada (anglès) AR. Ballester, S. Lado26
dc 12-13:30G00037ATemes d'economia aplicada (anglès) AR. Ballester, S. Lado26
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080AMarqueting digital BA. CarbonellSala de Graus
dc 12-13:30G00080AMarqueting digital BA. CarbonellSala de Graus
    -------------------------   
dl 12-13:30G01045Instituc. i polítiques de la UE AM. Plana27
dc 12-13:30G01045Instituc. i polítiques de la UE AM. Plana27
    -------------------------   
dl 12-13:30G01078AFinances corporatives AA. PanosaInformàtica 03
dc 12-13:30G01078AFinances corporatives AA. PanosaInformàtica 03

BO-42ndt 12-13:30G000076AÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. MoreraCarles Cassú
dv 12-13:30G000076AÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. MoreraCarles Cassú
    -------------------------   
dt 12-13:30G00022AEls sist. fisc. en un món globalitzat AA. Navarro, E. Quintana27
dv 12-13:30G00022AEls sist. fisc. en un món globalitzat AA. Navarro, E. Quintana27
    -------------------------   
dt 12-13:30G00024AEmpresa familiar AP. Marquès, J. Kunecova21
dv 12-13:30G00024AEmpresa familiar AP. Marquès, J. Kunecova21

BO-51rdl 15-16:30G00023ADret mercantil AT. Jacquet22
dc 15-16:30G00023ADret mercantil AT. Jacquet22
    -------------------------   
dl 15-16:30G00055ASociologia de les rel. lab. AR. Campdepadrós, J. Merino26
dc 15-16:30G00055ASociologia de les rel. lab. AR. Campdepadrós, J. Merino26
    -------------------------   
dl 15-16:30G00079AMarqueting cultural (anglès) AN. Filimon, K. Zerva35
dc 15-16:30G00079AMarqueting cultural (anglès) AN. Filimon, K. Zerva35
    -------------------------   
dl 15-16:30G01114AGestió avançada del talent AJ. BalaguéSala de Graus
dc 15-16:30G01114AGestió avançada del talent AJ. BalaguéSala de Graus

BO-61rdt 15-16:30G00025AAuditoria AR. Robert13
dv 15-16:30G00025AAuditoria AR. Robert13
    -------------------------   
dt 15-16:30G00067AAnàlisi de productes financers AP. Ramió34
dv 15-16:30G00067AAnàlisi de productes financers AP. Ramió34
    -------------------------   
dt 15-16:30G01080Investigació comercial  (anglès)AN. Filimon, K. Zerva26
dv 15-16:30G01080Investigació comercial  (anglès) N. Filimon, K. Zerva26
    -------------------------   
dt 15-16:30G02072AEstratègies de negoci digital AD. Martí21
dv 15-16:30G02072AEstratègies de negoci digital AD. Martí21

BO-72ndl 15-16:30G00042AEconomia de la família (ANGLÈS)AE. Del Rey21
dc 15-16:30G00042AEconomia de la família (ANGLÈS)AE. Del Rey21
    -------------------------   
dl 15-16:30G01114AGestió avançada del talent BJ. BalaguéSala de Graus
dc 15-16:30G01114AGestió avançada del talent BJ. BalaguéSala de Graus
    -------------------------   
dl 15-16:30G03035AGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech26
dc 15-16:30G03035AGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech26

BO-82ndt 15-16:30G00020AAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran26
dv 15-16:30G00020AAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran26
    -------------------------   
dt 15-16:30G00069ADirecció d'empreses internacionals A13
dv 15-16:30G00069ADirecció d'empreses internacionals A13