GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
 
HORARIS 2021-2022 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

BO-11rdl 12-13:30G00042AEconomia de la família (anglès)AE. Del Rey34
dc 12-13:30G00042AEconomia de la família (anglès)AE. Del Rey34
    -------------------------   
dl 12-13:30G00078AInstruments derivats AT.Bosch21
dc 12-13:30G00078AInstruments derivats AT.Bosch21
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080AMarqueting digital AA. Carbonell22
dc 12-13:30G00080AMarqueting digital AA. Carbonell22
    -------------------------   
dl 12-13:30G03089AGestió pública AI. València, J. Viñas27
dc 12-13:30G03089AGestió pública AI. València, J. Viñas27

BO-21rdt 12-13:30G02045AMètodes matemàtics per a l'economia AD. Corominas21
dv 12-13:30G02045AMètodes matemàtics per a l'economia AD. Corominas21

BO-32ndl 12-13:30G00037ATemes d'economia aplicada (anglès) AR. Ballester34
dc 12-13:30G00037ATemes d'economia aplicada (anglès) AR. Ballester34
    -------------------------   
dl 12-13:30G00077AGestió i anàlisi de dades en economia i empresa AG. Escaramís, G. Renart27
dc 12-13:30G00077AGestió i anàlisi de dades en economia i empresa AG. Escaramís, G. Renart27
    -------------------------   
dl 12-13:30G00080AMarqueting digital BA. Carbonell26
dc 12-13:30G00080AMarqueting digital BA. Carbonell26
    -------------------------   
dl 12-13:30G01045Instituc. i polítiques de la UE AM. Plana35
dc 12-13:30G01045Instituc. i polítiques de la UE AM. Plana35
    -------------------------   
dl 12-13:30G01078Finances corporatives AA. Panosa21
dc 12-13:30G01078Finances corporatives AA. Panosa21

BO-42ndt 12-13:30G000076AÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, A. Xabadia21
dv 12-13:30G000076AÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, A. Xabadia21
    -------------------------   
dt 12-13:30G00021AFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana27
dv 12-13:30G00021AFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana27
    -------------------------   
dt 12-13:30G00060AMatemàtica actuarial AJ. Jambert25
dv 12-13:30G00060AMatemàtica actuarial AJ. Jambert25
    -------------------------   
dt 12-13:30G00081ADret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou26
dv 12-13:30G00081ADret de la Seguretat Social AF.Camas, A. Díaz, M. Ricou26

BO-51rdl 15-16:30G00023ADret mercantil AT. Jacquet21
dc 15-16:30G00023ADret mercantil AT. Jacquet21
    -------------------------   
dl 15-16:30G00070ADona, empresa i societat AC. Sánchez24
dc 15-16:30G00070ADona, empresa i societat AC. Sánchez24
    -------------------------   
dl 15-16:30G00079AMarqueting cultural (anglès) AN. Filimon26
dc 15-16:30G00079AMarqueting cultural (anglès) AN. Filimon26
    -------------------------   
dl 15-16:30G01114AGestió avançada del talent AJ. BalaguéSala de Graus
dc 15-16:30G01114AGestió avançada del talent AJ. BalaguéSala de Graus

BO-61rdt 15-16:30G00025AAuditoria AR. Robert21
dv 15-16:30G00025AAuditoria AR. Robert21
    -------------------------   
dt 15-16:30G00067AAnàlisi de productes financers AP. Ramió22
dv 15-16:30G00067AAnàlisi de productes financers AP. Ramió22
    -------------------------   
dt 15-16:30G01080Investigació comercial (ANGLÈS) AN. Filimon26
dv 15-16:30G01080Investigació comercial (ANGLÈS) AN. Filimon26
    -------------------------   
dt 15-16:30G02072AEstratègies de negoci digital AD. Martí24
dv 15-16:30G02072AEstratègies de negoci digital AD. Martí24

BO-72ndl 15-16:30G00039AEconomia laboral (anglès) AJ. I. SilvaCarles Cassú
dc 15-16:30G00039AEconomia laboral (anglès) AJ. I. SilvaCarles Cassú
    -------------------------   
dl 15-16:30G01076Estratèg. empres. i mercats turístics AJ. M. Espinet21
dc 15-16:30G01076Estratèg. empres. i mercats turístics AJ. M. Espinet21
    -------------------------   
dl 15-16:30G03035AGestió pressupostària i compt. pública AJ. Viñas24
dc 15-16:30G03035AGestió pressupostària i compt. pública AJ. Viñas24

BO-82ndt 15-16:30G00065AEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi21
dv 15-16:30G00065AEstratègies d'innovació (anglès) AA.Bikfalvi21
    -------------------------   
dt 15-16:30G00069ADirecció d'empreses internacionals A24
dv 15-16:30G00069ADirecció d'empreses internacionals A24