GRAU EN ECONOMIA, HORARIS 2022-2023


Horaris / primer curs
1r A
Aula 37
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Introducció a l'economia
M. Fluvia,
S.Lachkar
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
R. Ballester, Pau Presas
Introducció a l'economia
M. Fluvia,
S.Lachkar
Instrum. d'econ. aplicada I
R. Ballester, Pau Presas
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Escaramís, A. Madrid
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Escaramís, A. Madrid
 
  10:30-12  Història econòmica
G. Jover,
A. López
Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
E. Garcia,
S. Linares
Història econòmica
G. Jover,
A. López
Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
E. Garcia,
S. Linares
Matemàtiques I (Aula informàtica (3)
E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares
 
  12-13:30  Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Matemàtiques I Quinzenal PAT
E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares
Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
  
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
 Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 5 octubre, 9, 23 novembre, 7 desembre. Aules informàtiques: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 6, 27 febrer, 20 març, 24 abril. Aules informàtiques: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 16, 23 setembre, 14, 21 octubre, 11, 18 novembre. Aules informàtiques: 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / primer curs
1r B
Aula 16
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
E. Garcia,
S. Linares
Història econòmica
Guillermo Garcia,
A. López
Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
E. Garcia,
S. Linares
Matemàtiques I (Aula informàtica (3)
E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Escaramís, A. Madrid, B. Robles
 
  10:30-12  Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Introducció a l'economia
M. Fluvia,
S.Lachkar
Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Introducció a l'economia
M. Fluvia,
S.Lachkar
Instrum. d'econ. aplicada I
J. Casals, S. Lado
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
 
  12-13:30  Història econòmica
Guillermo Garcia,
A. López
Matemàtiques I Quinzenal PAT
E. Cassú, D. Corominas, E. Garcia, S. Linares
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
J. Casals, S. Lado
  
 Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Escaramís, A. Madrid, B. Robles
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 5 octubre, 9, 23 novembre, 7 desembre. Aules informàtiques: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 13 febrer, 6, 27 març, 8 maig. Aules informàtiques: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 16, 23 setembre, 14, 21 octubre, 11, 18 novembre. Aules informàtiques: 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / primer curs
1r C
Aula 37
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30   Introducció a l'economia
S.Lachkar,
Pietat Busquets,
R. Goetz
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
Joan Pere Sellares, O. Serra
  
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Escaramís, G. Quintana, B. Robles
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Escaramís, G. Quintana, B. Robles
  16:30-18  Història econòmica
Josep Colls,
G. Jover
Matemàtiques I
J. C. Ferrer,
E. Garcia,
S. Linares,
P. Planas
Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Introducció a l'economia
S.Lachkar,
Pietat Busquets,
R. Goetz
Matemàtiques I (Aula informàtica (3)
J. C. Ferrer, E. Garcia, S. Linares, P. Planas
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
 
  18-19:30  Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Matemàtiques I Quinzenal PAT
J. C. Ferrer, E. Garcia, S. Linares, P. Planas
Història econòmica
Josep Colls,
G. Jover
Matemàtiques I
J. C. Ferrer,
E. Garcia,
S. Linares,
P. Planas
Instrum. d'econ. aplicada I
Joan Pere Sellares, O. Serra
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
  
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 5 octubre, 9, 23 novembre, 7 desembre. Aules informàtiques: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 6, 27 febrer, 20 març, 24 abril. Aules informàtiques: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 16, 23 setembre, 14, 21 octubre, 11, 18 novembre. Aules informàtiques: 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / primer curs
1r D
Aula 16
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30   Matemàtiques I
Ll. Bofill,
E. Garcia,
S. Linares,
P. Planas
Sociologia
A. Carrasco, A. Sabater, C. Sánchez
  
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Escaramís, G. Quintana
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
  16:30-18  Sociologia
A. Carrasco, A. Sabater, C. Sánchez
Introducció a l'economia
Pietat Busquets
Història econòmica
Josep Colls,
Guillermo Garcia,
G. Jover
Matemàtiques I
Ll. Bofill,
E. Garcia,
S. Linares,
P. Planas
Instrum. d'econ. aplicada I
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
 
  18-19:30  Història econòmica
Josep Colls,
Guillermo Garcia,
G. Jover
Matemàtiques I Quinzenal PAT
Ll. Bofill, E. Garcia, S. Linares, P. Planas
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
Introducció a l'economia
Pietat Busquets
Matemàtiques I (Aula informàtica (3)
Ll. Bofill, E. Garcia, S. Linares, P. Planas
 Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Escaramís, G. Quintana
 
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 5 octubre, 9, 23 novembre, 7 desembre. Aules informàtiques: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 13 febrer, 6, 27 març, 8 maig. Aules informàtiques: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 16, 23 setembre, 14, 21 octubre, 11, 18 novembre. Aules informàtiques: 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / segon curs
2n GA
ANGLÈS
Aula 35
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Economia de l'empresa
N. Filimon, S.Lacaita, M. Ricart
   Economia de l'empresa
N. Filimon, S.Lacaita, M. Ricart
Economia industrial
N. Boccard
Macroeconomia
J. Naval
Macroeconomia
J. Naval
  10:30-12      
Economia internacional
R. Ballester
  12-13:30  Microeconomia
R. Rigall
Matematiques II (2) (Aula informàtica)
J. C. Ferrer
Microeconomia
R. Rigall
Economia internacional
R. Ballester
 Economia industrial
N. Boccard
2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 26 octubre, 16 novembre, 14, 21 desembre. Aules 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / segon curs
2n A
Aula 25
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Matematiques II
J. C. Ferrer
Estadística
G. Renart, M. Saez, L.Vall-llosera
Matematiques II
J. C. Ferrer
 
Introducció a la comptabilitat (Només ECO grup EC aula Sala de Graus)
M. López
Economia internacional
M. Melus
Macroeconomia
Economia internacional
M. Melus
Macroeconomia
  10:30-12  Estadística (1)
G. Renart, M. Saez, L.Vall-llosera
Introducció al dret
Daniel Bosch, A. Surroca
Microeconomia
R. Rigall
Economia de l'empresa
M. Bau, N. Filimon, M. Ricart
Introducció al dret
Daniel Bosch, A. Surroca
Introducció a la comptabilitat (Només ECO grup EC aula Sala de Graus)
M. López

Introducció a la comptabilitat (Només ADE i Dobles aula 25)
E. Saus
Economia industrial
N. Boccard, A. Joueid
Estadística
G. Renart, M. Saez, L.Vall-llosera
Economia industrial
N. Boccard, A. Joueid
Estadística (1)
G. Renart, M. Saez, L.Vall-llosera
  12-13:30  Economia de l'empresa
M. Bau, N. Filimon, M. Ricart
Matematiques II (Aula informàtica (2)
J. C. Ferrer
  Microeconomia
R. Rigall
Introducció a la comptabilitat (Només ADE i Dobles aula 25)
E. Saus
  
1) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 3 octubre, 7, 28 novembre, 19 desembre, 24 febrer, 24 març, 28 abril, 19 maig. Aules 1 i 2
2) 6 Sessions a l'aula informàtica. 18, 25 octubre, 8, 15, 29 novembre, 13, 20 desembre. Aules 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / segon curs
2n B
Aula 24
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Introducció al dret
A. Surroca
Matematiques II (Aula informàtica)(2)
J. C. Ferrer
Economia de l'empresa
J. Sorribes
 
Economia industrial
N. Boccard
 Economia industrial
N. Boccard
  10:30-12   Matematiques II
J. C. Ferrer
Estadística
G. Renart, L.Vall-llosera
Matematiques II
J. C. Ferrer
Microeconomia
R. Rigall
Introducció a la comptabilitat
D. Madern
Economia internacional
J. Velazco
Macroeconomia
J. Naval
Economia internacional
J. Velazco
Macroeconomia
J. Naval
  12-13:30  Estadística (1)
G. Renart, L.Vall-llosera
Economia de l'empresa
J. Sorribes
Microeconomia
R. Rigall
 Introducció al dret
A. Surroca
Introducció a la comptabilitat
D. Madern
 Estadística
G. Renart, L.Vall-llosera
Estadística (1)
G. Renart, L.Vall-llosera
1) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 3 octubre, 7, 28 novembre, 19 desembre, 24 febrer, 24 març, 28 abril, 19 maig. Aules 1 i 2
2) 6 Sessions a l'aula informàtica. 19, 26 octubre, 16, 23, 30 novembre, 14, 21 desembre. Aules 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / segon curs
2n C
Aula 25
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30  Matematiques II (Aula informàtica)(2)
J. C. Ferrer, S. Linares, X. Molas
Matematiques II
J. C. Ferrer, S. Linares, X. Molas
Microeconomia
S. Urzay
 Microeconomia
S. Urzay
Introducció a la comptabilitat
D. Montes
Economia internacional
J. Velazco
Macroeconomia
Pau Presas
Macroeconomia
Pau Presas
  16:30-18  Estadística (1)
G. Coenders, Marta Solans
Economia de l'empresa
J. Sorribes
Estadística
G. Coenders,
Marta Solans
Matematiques II
J. C. Ferrer, S. Linares, X. Molas
Introducció al dret
M. Casadellà
Introducció a la comptabilitat
D. Montes
Economia industrial
A. Joueid
Economia internacional
J. Velazco
Estadística (1)
G. Coenders, Marta Solans
  18-19:30   Introducció al dret
M. Casadellà
 Economia de l'empresa
J. Sorribes
 
 Economia industrial
A. Joueid
1) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 3 octubre, 7, 28 novembre, 19 desembre, 24 febrer, 24 març, 28 abril, 19 maig. Aules 1 i 2
2) 6 Sessions a l'aula informàtica. 17, 24 octubre, 7, 14, 28 novembre, 12, 19 desembre. Aules 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / tercer curs
3r A
Aula 27
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Anàl. microeconòmica
D. Berga
Política econòmica I
A. Kyriacou
Anàl. microeconòmica
D. Berga
Econ. del m. ambient i dels rec. naturals (2)
R. Goetz, A. Xabadia
Política econòmica I
A. Kyriacou
 Temes d'hist. econ. contemporània
A. López
Instrum. d'econ. aplicada II (4)
F.Gonzalez, J. I. Silva
Temes d'hist. econ. contemporània
A. López
 
  10:30-12  Econ. del m. ambient i dels rec. naturals
R. Goetz, A. Xabadia
Economia pública
E. Del Rey
Econometria (1)
M.A. Barceló,
M. Saez,
B. Robles
Economia pública
E. Del Rey
Econometria
M.A. Barceló,
M. Saez,
B. Robles
Instrum. d'econ. aplicada II
F.Gonzalez, J. I. Silva
Anàl. macroeconòmica
R. Rigall, A. Xabadia
Anàl. macroeconòmica (3)
R. Rigall, A. Xabadia
  12-13:30  BO-1

BO-2

BO-1

 BO-2

BO-3
BO-4
BO-3
BO-4
(1) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 5, 26 octubre, 23 novembre, 21 desembre, 1, 29 març, 26 abril, 17 maig
(2) 5 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 22 setembre, 6 octubre, 3, 24 novembre, 15 desembre
(3) 5 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 9, 30 març, 13, 27 abril, 11 maig
(4) 5 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 15 febrer, 1, 15, 29 març, 12, 26 abril, 3, 17 maig
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / quart curs
4t A
Aula 34
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30    Comerç i creixement econ.
J. Naval
 Comerç i creixement econ.
J. Naval
  
  10:30-12  Anàl. dels cicles i la conjunt. econ.
M. Fluvia
Política econòmica II
A. Kyriacou
Anàl. dels cicles i la conjunt. econ.
M. Fluvia
Política econòmica II
A. Kyriacou
    
  12-13:30  BO-1

BO-2

BO-1

BO-2

BO-3
BO-4
BO-3
BO-4
  13:30-15      
  15-16:30  BO-5

BO-6

BO-5

BO-6

BO-7
BO-8
BO-7
BO-8
Primer semestre
Segon semestre