GRAU EN ECONOMIA, HORARIS 2021-2022


Horaris / primer curs
1r A
Aula 14/15
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Introducció a l'economia
M. Fluvia,
S.Lachkar
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
R. Ballester, Pau Presas
Introducció a l'economia
M. Fluvia,
S.Lachkar
Instrum. d'econ. aplicada I
R. Ballester, Pau Presas
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Coenders, A. Madrid, G. Osca, G. Quintana, Laura Serra, Marta Solans, L.Vall-llosera, M. Saez
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Coenders, A. Madrid, G. Osca, G. Quintana, Laura Serra, Marta Solans, L.Vall-llosera, M. Saez
  10:30-12  Història econòmica
G. Jover,
A. López
Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares
Història econòmica
G. Jover,
A. López
Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares
Matemàtiques I (Aula informàtica)(3)
E. Cassú, D. Corominas, S. Linares
 
  12-13:30  Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Matemàtiques I Quinzenal PAT
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares
Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
  
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 20 octubre, 24 novembre i 1 i 22 desembre. Aules: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 11, 25 febrer i 11, 25 març. Aules: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 24 setembre, 8, 15 octubre, 12 novembre, 3 i 10 desembre. Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / primer curs
1r B
Aula 16
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares
Història econòmica
G. Jover,
A. López
Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares
Matemàtiques I (Aula informàtica)(3)
E. Cassú, D. Corominas, S. Linares
 
  10:30-12  Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Introducció a l'economia
D. Berga,
M. Fluvia
Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Introducció a l'economia
D. Berga,
M. Fluvia
Instrum. d'econ. aplicada I
J. Casals, David Rodríguez
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Quintana, G. Renart, Marta Solans, L.Vall-llosera
  12-13:30  Història econòmica
G. Jover,
A. López
Matemàtiques I Quinzenal PAT
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
J. Casals, David Rodríguez
  
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Quintana, G. Renart, Marta Solans, L.Vall-llosera
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 20 octubre, 24 novembre i 1 i 22 desembre. Aules: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 11, 25 febrer i 11, 25 març. Aules: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 24 setembre, 8, 15 octubre, 12 novembre, 3 i 10 desembre. Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / primer curs
1r C
Aula 14/15
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30   Introducció a l'economia
D. Berga,
Pietat Busquets,
R. Goetz
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
  
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Quintana, M. Saez, L.Vall-llosera
  16:30-18  Història econòmica
Josep Colls,
G. Jover,
Guillermo Garcia
Matemàtiques I
P. Planas,
J. C. Ferrer,
S. Linares
Sociologia
R. Campdepadrós, A. Carrasco
Introducció a l'economia
D. Berga,
Pietat Busquets,
R. Goetz
Matemàtiques I (Aula informàtica)(3)
P. Planas, J. C. Ferrer, S. Linares
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
 
  18-19:30  Sociologia
R. Campdepadrós, A. Carrasco
Matemàtiques I Quinzenal PAT
P. Planas,
J. C. Ferrer,
S. Linares
Història econòmica
Josep Colls,
G. Jover,
Guillermo Garcia
Matemàtiques I
P. Planas,
J. C. Ferrer,
S. Linares
Instrum. d'econ. aplicada I
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Quintana, M. Saez, L.Vall-llosera
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 20 octubre, 24 novembre i 1 i 22 desembre. Aules: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 11, 25 febrer i 11, 25 març. Aules: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 24 setembre, 8, 15 octubre, 12 novembre, 3 i 10 desembre. Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / primer curs
1r D
Aula 16
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30   Matemàtiques I
Ll. Bofill,
S. Linares,
P. Planas
Sociologia
R. Campdepadrós, A. Carrasco
  
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
  16:30-18  Sociologia
R. Campdepadrós, A. Carrasco
Introducció a l'economia
Pietat Busquets
Història econòmica
Josep Colls,
Guillermo Garcia,
G. Jover
Matemàtiques I
Ll. Bofill,
S. Linares,
P. Planas
Instrum. d'econ. aplicada I
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Osca, G. Quintana, M. Saez
  18-19:30  Història econòmica
Josep Colls,
Guillermo Garcia,
G. Jover
Matemàtiques I Quinzenal PAT
Ll. Bofill,
S. Linares,
P. Planas
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
Introducció a l'economia
Pietat Busquets
Matemàtiques I (Aula informàtica)(3)
Ll. Bofill, S. Linares, P. Planas
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Osca, G. Quintana, M. Saez
 
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 20 octubre, 24 novembre i 1 i 22 desembre. Aules: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 11, 25 febrer i 11, 25 març. Aules: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 24 setembre, 8, 15 octubre, 12 novembre, 3 i 10 desembre. Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / segon curs
2n GA
ANGLÈS
Aula 37
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Economia de l'empresa
N. Filimon, M. Ricart
   Economia de l'empresa
N. Filimon, M. Ricart
Economia industrial
N. Boccard
Macroeconomia
J. Naval
Macroeconomia
J. Naval
  10:30-12      
Economia internacional
R. Ballester
  12-13:30  Microeconomia
R. Rigall
Matematiques II (Aula informàtica)(2)
J. C. Ferrer
Microeconomia
R. Rigall
Economia internacional
R. Ballester
 Economia industrial
N. Boccard
2) Matemàtiques II. 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 13, 27 octubre, 10, 17 novembre, 15 desembre: Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / segon curs
2n A
Aula 25
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Matematiques II
J. C. Ferrer
Estadística
A. Madrid, G. Quintana, G. Renart, Marta Solans
Matematiques II
J. C. Ferrer
 
Introducció a la comptabilitat (Només Eco grup EC aula Sala de Graus)
J. Arevalo, P. Sola
Economia internacional
S. Lado
Macroeconomia
Sara Pérez
Economia internacional
S. Lado
Macroeconomia
Sara Pérez
  10:30-12  Estadística (1)
A. Madrid, G. Quintana, G. Renart, Marta Solans

Introducció al dret
Daniel Bosch, A. Surroca
Microeconomia
R. Rigall
Economia de l'empresa
M. Bau, N. Filimon
Introducció al dret
Daniel Bosch, A. Surroca
Introducció a la comptabilitat Aula 25 (Només ADE i Dobles)
E. Saus
Introducció a la comptabilitat (Només Eco grup EC aula Sala de Graus)
J. Arevalo, P. Sola
Economia industrial
N. Boccard, A. Joueid
Estadística
A. Madrid, G. Quintana, G. Renart, Marta Solans
Economia industrial
N. Boccard, A. Joueid
Estadística (1)
A. Madrid, G. Quintana, G. Renart, Marta Solans
  12-13:30  Economia de l'empresa
M. Bau, N. Filimon
Matematiques II (Aula informàtica)(2)
J. C. Ferrer
  Microeconomia
R. Rigall
Introducció a la comptabilitat Aula 25 (Només ADE i Dobles)
E. Saus
  
(1) Estadística. 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 27 setembre, 18 octubre, 15 novembre, 13 desembre, 4 de març, 18 març, 8 abril i 13 maig Aules: 1 i 2
(2) Matemàtiques II. 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 19, 26 octubre, 9, 16, 30 novembre, 7 desembre: Aula 1 i 2. 21 de desembre Aula 3
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / segon curs
2n B
Aula 24
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Introducció al dret
A. Surroca
Matematiques II (Aula informàtica)(2)
J. C. Ferrer
Economia de l'empresa
J. Sorribes, M. Ricart
 
Economia industrial
N. Boccard
 Economia industrial
N. Boccard
  10:30-12   Matematiques II
J. C. Ferrer
Estadística
M.A. Barceló, G. Escaramís, M. Saez
Matematiques II
J. C. Ferrer
Microeconomia
R. Rigall
Introducció a la comptabilitat
P. Morera
Economia internacional
J. Velazco
Macroeconomia
J. Naval
Economia internacional
J. Velazco
Macroeconomia
J. Naval
  12-13:30  Estadística (1)
M.A. Barceló, G. Escaramís, M. Saez
Economia de l'empresa
J. Sorribes, M. Ricart
Microeconomia
R. Rigall
 Introducció al dret
A. Surroca
Introducció a la comptabilitat
P. Morera
 Estadística
M.A. Barceló, G. Escaramís, M. Saez
Estadística (1)
M.A. Barceló, G. Escaramís, M. Saez
(1) Estadística. 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 27 setembre, 18 octubre, 15 novembre, 13 desembre, 4 de març, 18 març, 8 abril i 13 maig Aules: 1 i 2
(2) Matemàtiques II. 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 6, 13, 27 octubre, 3, 10, 17 novembre, 15 desembre: Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / segon curs
2n C
Aula 25
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30  Matematiques II (Aula informàtica)(2)
X. Molas, J. C. Ferrer
Matematiques II
X. Molas, J. C. Ferrer
Microeconomia
S. Urzay
 Microeconomia
S. Urzay
Introducció a la comptabilitat
E. Rondós
Economia internacional
J. Velazco
Macroeconomia
Pau Presas
Macroeconomia
Pau Presas
  16:30-18  Estadística (1)
G. Coenders
Economia de l'empresa
J. Sorribes, M. Ricart
Estadística
G. Coenders
Matematiques II
X. Molas, J. C. Ferrer
Introducció al dret
M. Casadellà
Introducció a la comptabilitat
E. Rondós
Economia industrial
A. Joueid
Economia internacional
J. Velazco
Estadística (1)
G. Coenders
  18-19:30   Introducció al dret
M. Casadellà
 Economia de l'empresa
J. Sorribes, M. Ricart
 
 Economia industrial
A. Joueid
(1) Estadística. 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 27 setembre, 18 octubre, 15 novembre, 13 desembre, 4 de març, 18 març, 8 abril i 13 maig Aules: 1 i 2
(2) Matemàtiques II. 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 18, 25 octubre, 8, 15, 29 novembre, 13 desembre: Aula 1 i 2. 20 de desembre Aula 3
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / tercer curs
3r A
Aula 27
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Anàl. microeconòmica
D. Berga
Política econòmica I
A. Kyriacou
Anàl. microeconòmica
D. Berga
Econ. del m. ambient i dels rec. naturals (2)
R. Goetz, A. Xabadia
Política econòmica I
A. Kyriacou
 Temes d'hist. econ. contemporània
A. López
Instrum. d'econ. aplicada II (4)
F.Gonzalez, J. I. Silva
Temes d'hist. econ. contemporània
A. López
 
  10:30-12  Econ. del m. ambient i dels rec. naturals
R. Goetz, A. Xabadia
Economia pública
E. Del Rey
Econometria (1)
M.A. Barceló,
M. Saez
Economia pública
E. Del Rey
Econometria
M.A. Barceló,
M. Saez
Instrum. d'econ. aplicada II
F.Gonzalez, J. I. Silva
Anàl. macroeconòmica
R. Rigall, A. Xabadia
Anàl. macroeconòmica (3)
R. Rigall, A. Xabadia
  12-13:30  BO-1

BO-2

BO-1

 BO-2

BO-3
BO-4
BO-3
BO-4
  13:30-15      
  15-16:30  BO-5

BO-6

BO-5

BO-6

BO-7
BO-8
BO-7
BO-8
(1) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 29 setembre, 20 d’octubre, 17 novembre, 1 desembre, 2, 23 març, 20 abril, 11 maig. Aules 1 i 2
(2) 5 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 23 setembre,7 octubre 4,25 novembre, 16 desembre. Aules 1 i 2
(3) Sessions a l'aula informàtica. Dies 3,17 març, 7 i 28 abril, 5 maig. Aules 1 i 2
(4) 5 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 2,16 març, 6 i 27 abril, 4 maig. Aules 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / quart curs
4t A
Aula 34
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30    Comerç i creixement econ.
M.Schäfer
 Comerç i creixement econ.
M.Schäfer
  
  10:30-12  Anàl. dels cicles i la conjunt. econ.
M. Fluvia
Política econòmica II
A. Kyriacou
Anàl. dels cicles i la conjunt. econ.
M. Fluvia
Política econòmica II
A. Kyriacou
    
  12-13:30  BO-1

BO-2

BO-1

BO-2

BO-3
BO-4
BO-3
BO-4
  13:30-15      
  15-16:30  BO-5

BO-6

BO-5

BO-6

BO-7
BO-8
BO-7
BO-8
Primer semestre
Segon semestre