GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES, HORARIS 2021-2022


Horaris / primer curs
1r AC
Aula 12
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Introducció a l'economia
M. Fluvia,
R. Goetz,
A. Martínez C.
Introducció a la comptabilitat
J. Arevalo,
H. Benito,
Marc Carreras,
A. Maixenchs
Introducció a l'economia
M. Fluvia,
R. Goetz,
A. Martínez C.
Introducció a la comptabilitat
J. Arevalo,
H. Benito,
Marc Carreras,
A. Maixenchs
 
  10:30-12  Instrum. Econ. Aplic. I (1)
O. Serra, S. Lado
Història econòmica
R. Ros
Instrum. Econ. Aplic. I
O. Serra, S. Lado
Matemàtiques empresarials
E. Cassú,
E. Garcia,
S. Linares,
X. Molas
Matemàtiques empresarials (pràctiques) (3)
E. Cassú, E. Garcia, S. Linares, X. Molas
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
A. Madrid, M. Saez
Fonaments de l'empresa
Marc Masmitjà
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
A. Madrid, M. Saez
 
  12-13:30  Matemàtiques empresarials
E. Cassú,
E. Garcia,
S. Linares,
X. Molas
 Matemàtiques empresarials Quinzenals PAT
E. Cassú, E. Garcia, S. Linares, X. Molas
 Història econòmica
R. Ros
 Fonaments de l'empresa
Marc Masmitjà
(1) 4 Sessions aula informàtica. Dies:11 octubre, 8,29 novembre aules 1 i 2. Dia 20 de desembre aules 1,2,3
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies 7, 21 febrer i 7, 21 març. Aules 1 i 2.
(3) sessions a l'aula: 17 setembre, 1, 22 Octubre, 5, 19 i 26 novembre.
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / primer curs
1r BC
Aula 13
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Instrum. Econ. Aplic. I (1)
F.Gonzalez, S. Lado
Matemàtiques empresarials Quinzenals PAT
E. Cassú, E. Garcia, S. Linares, X. Molas
 Matemàtiques empresarials
E. Cassú,
E. Garcia,
S. Linares,
X. Molas
 
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
A. Madrid, G. Renart, M. Saez
 
  10:30-12  Matemàtiques empresarials
E. Cassú,
E. Garcia,
S. Linares,
X. Molas
Introducció a la comptabilitat
Marc Carreras
Introducció a l'economia
R. Goetz,
A. Garriga
Introducció a la comptabilitat
Marc Carreras
Història econòmica
R. Ros
Fonaments de l'empresa
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
  12-13:30  Introducció a l'economia
R. Goetz,
A. Garriga
Història econòmica
R. Ros
Instrum. Econ. Aplic. I
F.Gonzalez, S. Lado
 Matemàtiques empresarials Pràctiques (3)
E. Cassú, S. Linares, X. Molas, E. Garcia
Fonaments de l'empresa
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
A. Madrid, G. Renart, M. Saez
 
(1) 4 Sessions aula informàtica. Dies:11 octubre, 8,29 novembre aules 1 i 2. Dia 20 de desembre aules 1,2,3
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies 7, 21 febrer i 7, 21 març. Aules 1 i 2.
(3) sessions a l'aula: 17 setembre, 1, 22 Octubre, 5, 19 i 26 novembre.
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / primer curs
1r CC
Aula 12
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30  Introducció a l'economia
A. Joueid,
Iban Ortuzar
Introducció a la comptabilitat
S. Gómez,
D. Montes,
E. Rondós
Introducció a l'economia
A. Joueid,
Iban Ortuzar
 Matemàtiques empresarials Pràctiques (3)
Ll. Bofill, S. Planas, S. Linares
 
  16:30-18  Instrum. Econ. Aplic. I (1)
S. Lado, Joan Pere Sellares
Història econòmica
G. Jover, A. López, R. Ros
Instrum. Econ. Aplic. I
S. Lado, Joan Pere Sellares
Introducció a la comptabilitat
S. Gómez,
D. Montes,
E. Rondós
Història econòmica
G. Jover, A. López, R. Ros
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Quintana, G. Renart, Laura Serra
Fonaments de l'empresa
Joan Pere Sellares
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Quintana, G. Renart, Laura Serra
Fonaments de l'empresa
Joan Pere Sellares
  18-19:30  Matemàtiques empresarials
Ll. Bofill,
J. Jambert,
S. Linares,
P. Planas
 Matemàtiques empresarials Quinzenals PAT
Ll. Bofill, S. Planas, S. Linares
Matemàtiques empresarials
Ll. Bofill,
S. Planas,
P. Planas
 
 
(1) 4 Sessions aula informàtica. Dies:11 octubre, 8,29 novembre aules 1 i 2. Dia 20 de desembre aules 1,2,3
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies 7, 21 febrer i 7, 21 març. Aules 1 i 2.
(3) sessions a l'aula: 17 setembre, 1, 22 Octubre, 5, 19 i 26 novembre.
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / segon curs
2n AC
Aula 23
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Economia de l'empresa (1)
A. Carbonell, Miquel Carreras
Comptabilitat financera
H. Benito, P. Morera
Matemàtiques financeres
E. Cassú
 Economia de l'empresa (1)
A. Carbonell, Miquel Carreras
Econ. espanyola i mundial
J. Solé, S. Urzay
Dret mercantil
M. Benitez
Econ. espanyola i mundial
J. Solé, S. Urzay
Dret mercantil
M. Benitez
  10:30-12  Estadística
Laura Serra, Marta Solans
Introducció al dret
A. Furtià, A. Surroca
Estadística (2)
Laura Serra, Marta Solans
Introducció al dret
A. Furtià, A. Surroca
Teoria econòmica financera
LL. Ramos
Interpret. d'estats financers
M. A. Farreras, A. Maixenchs
Teoria econòmica financera
LL. Ramos
Interpret. d'estats financers
M. A. Farreras, A. Maixenchs
  12-13:30  Matemàtiques financeres
E. Cassú
  Comptabilitat financera
H. Benito, P. Morera
Gestió comercial
Eva Calvo
Gestió comercial
Eva Calvo
(1) L'assignatura ECONOMIA DE L'EMPRESA la podeu cursar en català o anglès (GRUP GA). Es faran en el mateix horari en diferent aula
(2) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 22 setembre, 13 i 27 octubre, 3, 10, 24 novembre, 15 i 22 desembre. Aules: 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / segon curs
2n BC
Aula 23
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30  Economia de l'empresa
M. Bau, A. Carbonell, N. Filimon
Comptabilitat financera
J.M. Perramon, H. Benito
Matemàtiques financeres
P. Planas
 Economia de l'empresa
M. Bau, A. Carbonell, N. Filimon
Econ. espanyola i mundial
S. Urzay
Dret mercantil
J. Soldevila
Econ. espanyola i mundial
S. Urzay
Dret mercantil
J. Soldevila
  16:30-18  Estadística
Laura Serra, Marta Solans
Introducció al dret
A. Surroca
Estadística (2)
Laura Serra, Marta Solans
Introducció al dret
A. Surroca
Teoria econòmica financera
O. Serra
Interpret. d'estats financers
M. A. Farreras, E. Saus, F. Casas
Teoria econòmica financera
O. Serra
Interpret. d'estats financers
M. A. Farreras, E. Saus, F. Casas
  18-19:30  Matemàtiques financeres
P. Planas
  Comptabilitat financera
J.M. Perramon, H. Benito
Gestió comercial
J. M. Espinet
Gestió comercial
J. M. Espinet
(2) 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 22 setembre, 13 i 27 octubre, 3, 10, 24 novembre, 15 i 22 desembre. Aules: 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / tercer curs
3r AC
Aula 21
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Gestió financera I
T.Bosch, A. Quintana
Gestió de RH
L. Burbano
Gestió financera I
T.Bosch, A. Quintana
Gestió de RH
L. Burbano
Gestió d'operacions i serveis
J. Llach
Mercats financers
T.Bosch, A. Quintana
Comptabilitat de societats
J. Clara
Mercats financers
T.Bosch, A. Quintana
 Comptabilitat de societats
J. Clara
  10:30-12  Dret laboral
F.Camas, A. Díaz, M. Ricou
Gestió d'operacions i serveis
J. Llach
Fiscalitat de l'empresa
E. Quintana
Dret laboral
F.Camas, A. Díaz, M. Ricou
Fiscalitat de l'empresa
E. Quintana
Comptabilitat de Costos
H. Benito, P. Morera
Gestió financera II
J. Boadas, Joan Montllor
Comptabilitat de Costos
H. Benito, P. Morera
 Gestió financera II
J. Boadas, Joan Montllor
  12-13:30  BO-1

BO-2

BO-1

 BO-2

BO-3
BO-4
BO-3
BO-4
Si es cursen Comptabilitat de Societats + Consolidació Comptable el Treball Final de Grau és de 6 crèdits.
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / tercer curs
3r BC
Aula 21
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30  BO-5

BO-6

BO-5

 BO-6

BO-7
BO-8
BO-7
BO-8
  16:30-18  Dret laboral
F.Camas, A. Díaz, M. Ricou
Gestió d'operacions i serveis
L.Prieto
Fiscalitat de l'empresa
E. Quintana
Dret laboral
F.Camas, A. Díaz, M. Ricou
Gestió d'operacions i serveis
L.Prieto
Comptabilitat de Costos
C. López
Gestió financera II
J. Boadas, Joan Montllor
Comptabilitat de Costos
C. López
 Gestió financera II
J. Boadas, Joan Montllor
  18-19:30  Gestió financera I
X. Rodriguez
Gestió de RH
L. Burbano
Gestió financera I
X. Rodriguez
Gestió de RH
L. Burbano
Fiscalitat de l'empresa
E. Quintana
Mercats financers
P. Ramió, T.Bosch
Comptabilitat de societats
J.M. Perramon
Mercats financers
P. Ramió, T.Bosch
 Comptabilitat de societats
J.M. Perramon
Si es cursen Comptabilitat de Societats + Consolidació Comptable el Treball Final de Grau és de 6 crèdits.
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / quart curs
4t AC
Aula 22
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Consolidació comptable
M. A. Farreras
Comptabilitat avançada *
M. A. Farreras
Consolidació comptable
M. A. Farreras
Comptabilitat avançada *
M. A. Farreras
 
    
  10:30-12  Planificació financera
J. Boadas
Organitz. i administr. d'empreses
J. Balagué, A.Martínez
Planificació financera
J. Boadas
Organitz. i administr. d'empreses
J. Balagué, A.Martínez
    
  12-13:30  BO-1

BO-2

BO-1

 BO-2

BO-3
BO-4
BO-3
BO-4
  13:30-15      
  15-16:30  BO-5

BO-6

BO-5

BO-6

BO-7
BO-8
BO-7
BO-8
Si es cursen Comptabilitat de Societats + Consolidació Comptable el Treball Final de Grau és de 6 crèdits.
*L'assignatura Comptabilitat avançada només s'ha de cursar si es fa l'itinerari antic amb el TFG de 12 crèdits.
Primer semestre
Segon semestre