GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, HORARIS 2021-2022


Horaris / primer curs
1r A
Aula 14/15
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Introducció a l'economia
M. Fluvia,
S.Lachkar
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
R. Ballester, Pau Presas, Joan Pere Sellares, O. Serra
Introducció a l'economia
M. Fluvia,
S.Lachkar
Instrum. d'econ. aplicada I
R. Ballester, Pau Presas, Joan Pere Sellares, O. Serra
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Coenders, A. Madrid, G. Osca, G. Quintana, Laura Serra, Marta Solans, L.Vall-llosera, M. Saez
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Coenders, A. Madrid, G. Osca, G. Quintana, Laura Serra, Marta Solans, L.Vall-llosera, M. Saez
  10:30-12  Història econòmica
G. Jover,
A. López
Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares,
J. Jambert
Història econòmica
G. Jover,
A. López
Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares,
J. Jambert
Matemàtiques I (Aula informàtica)(3)
E. Cassú, D. Corominas, S. Linares, J. Jambert
 
  12-13:30  Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Matemàtiques I Quinzenal PAT
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares,
J. Jambert
Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
  
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 20 octubre, 24 novembre i 1 i 22 desembre. Aules: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 11, 25 febrer i 11, 25 març. Aules: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 24 setembre, 8, 15 octubre, 12 novembre, 3 i 10 desembre. Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / primer curs
1r B
Aula 16
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares,
J. Jambert
Història econòmica
G. Jover,
A. López
Matemàtiques I
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares,
J. Jambert
Matemàtiques I (Aula informàtica)(3)
E. Cassú, D. Corominas, S. Linares, J. Jambert
 
  10:30-12  Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Introducció a l'economia
D. Berga,
M. Fluvia
Sociologia
A. Carrasco, C. Sánchez
Introducció a l'economia
D. Berga,
M. Fluvia
Instrum. d'econ. aplicada I
J. Casals, David Rodríguez, F.Gonzalez
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Quintana, G. Renart, Marta Solans, L.Vall-llosera
  12-13:30  Història econòmica
G. Jover,
A. López
Matemàtiques I Quinzenal PAT
E. Cassú,
D. Corominas,
S. Linares,
J. Jambert,
P. Planas
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
J. Casals, David Rodríguez, F.Gonzalez
  
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Quintana, G. Renart, Marta Solans, L.Vall-llosera
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 20 octubre, 24 novembre i 1 i 22 desembre. Aules: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 11, 25 febrer i 11, 25 març. Aules: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 24 setembre, 8, 15 octubre, 12 novembre, 3 i 10 desembre. Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / primer curs
1r C
Aula 14/15
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30   Introducció a l'economia
D. Berga,
Pietat Busquets,
R. Goetz
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
Marc Masmitjà
  
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Quintana, M. Saez, L.Vall-llosera
  16:30-18  Història econòmica
Josep Colls,
G. Jover,
Guillermo Garcia,
G. Jover
Matemàtiques I
Marc Carreras,
J. C. Ferrer,
S. Linares,
J. Jambert
Sociologia
R. Campdepadrós, A. Carrasco
Introducció a l'economia
D. Berga,
Pietat Busquets,
R. Goetz
Matemàtiques I (Aula informàtica)(3)
Marc Carreras, J. C. Ferrer, S. Linares, J. Jambert, P. Planas
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
 
  18-19:30  Sociologia
R. Campdepadrós, A. Carrasco
Matemàtiques I Quinzenal PAT
Marc Carreras,
J. C. Ferrer,
S. Linares,
J. Jambert,
P. Planas
Història econòmica
Josep Colls,
G. Jover,
Guillermo Garcia
Matemàtiques I
Marc Carreras,
J. C. Ferrer,
S. Linares,
J. Jambert,
P. Planas
Instrum. d'econ. aplicada I
Marc Masmitjà
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Quintana, M. Saez, L.Vall-llosera
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 20 octubre, 24 novembre i 1 i 22 desembre. Aules: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 11, 25 febrer i 11, 25 març. Aules: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 24 setembre, 8, 15 octubre, 12 novembre, 3 i 10 desembre. Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / primer curs
1r D
Aula 16
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30   Matemàtiques I
Ll. Bofill,
Marc Carreras,
J. Jambert,
S. Linares,
P. Planas
Sociologia
R. Campdepadrós, A. Carrasco
  
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
  16:30-18  Sociologia
R. Campdepadrós, A. Carrasco
Introducció a l'economia
Pietat Busquets
Història econòmica
Josep Colls,
Guillermo Garcia,
G. Jover
Matemàtiques I
Ll. Bofill,
Marc Carreras,
J. Jambert,
S. Linares,
P. Planas
Instrum. d'econ. aplicada I
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
Fonaments de l'empresa
Miquel Carreras
Mètod. quant. i tecn. de la inf. (2)
G. Osca, G. Quintana, M. Saez
  18-19:30  Història econòmica
Josep Colls,
Guillermo Garcia,
G. Jover
Matemàtiques I Quinzenal PAT
Ll. Bofill,
Marc Carreras,
J. Jambert,
S. Linares,
P. Planas
Instrum. d'econ. aplicada I (1)
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
Introducció a l'economia
Pietat Busquets
Matemàtiques I (Aula informàtica)(3)
Ll. Bofill, Marc Carreras, J. Jambert, S. Linares, P. Planas
Mètod. quant. i tecn. de la inf.
G. Osca, G. Quintana, M. Saez
 
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 20 octubre, 24 novembre i 1 i 22 desembre. Aules: 1 i 2
(2) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 11, 25 febrer i 11, 25 març. Aules: 1 i 2
(3) 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 24 setembre, 8, 15 octubre, 12 novembre, 3 i 10 desembre. Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / segon curs
2n GA
ANGLÈS
Aula 37
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Economia de l'empresa
N. Filimon, M. Ricart
   Economia de l'empresa
N. Filimon, M. Ricart
Economia industrial
N. Boccard
Macroeconomia
J. Naval
Macroeconomia
J. Naval
  10:30-12      
Economia internacional
R. Ballester
  12-13:30  Microeconomia
R. Rigall
Matematiques II (Aula informàtica)(2)
J. C. Ferrer
Microeconomia
R. Rigall
Economia internacional
R. Ballester
 Economia industrial
N. Boccard
2) Matemàtiques II. 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 13, 27 octubre, 10, 17 novembre, 15 desembre: Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / segon curs
2n A
Aula 25
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Matematiques II
J. C. Ferrer
Estadística
A. Madrid, G. Quintana, G. Renart, Marta Solans
Matematiques II
J. C. Ferrer
 
Introducció a la comptabilitat (Només Eco grup EC aula Sala de Graus)
J. Arevalo, E. Saus
Economia internacional
Macroeconomia
Economia internacional
Macroeconomia
  10:30-12  Estadística (1)
A. Madrid, G. Quintana, G. Renart, Marta Solans

Introducció al dret
A. Surroca, A. Furtià
Microeconomia
R. Rigall
Economia de l'empresa
M. Bau
Introducció al dret
A. Surroca
Introducció a la comptabilitat (Només Eco grup EC aula Sala de Graus)
J. Arevalo, E. Saus
Introducció a la comptabilitat Aula 25 (Només ADE i Dobles)
J. Arevalo, E. Saus
Economia industrial
N. Boccard, G. Peiris
Estadística
A. Madrid, G. Quintana, G. Renart, Marta Solans
Economia industrial
N. Boccard, G. Peiris
Estadística (1)
A. Madrid, G. Quintana, G. Renart, Marta Solans
  12-13:30  Economia de l'empresa
M. Bau
Matematiques II (Aula informàtica)(2)
J. C. Ferrer
  Microeconomia
R. Rigall
Introducció a la comptabilitat Aula 25 (Només ADE i Dobles)
J. Arevalo, E. Saus
  
(1) Estadística. 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 27 setembre, 18 octubre, 15 novembre, 13 desembre, 4 de març, 18 març, 8 abril i 13 maig Aules: 1 i 2
(2) Matemàtiques II. 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 19, 26 octubre, 9, 16, 30 novembre, 7 desembre: Aula 1 i 2. 21 de desembre Aula 3
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / segon curs
2n B
Aula 24
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Introducció al dret
Daniel Bosch, A. Surroca
Matematiques II (Aula informàtica)(2)
J. C. Ferrer
Economia de l'empresa
J. Sorribes
 
Economia industrial
N. Boccard
 Economia industrial
N. Boccard
  10:30-12   Matematiques II
J. C. Ferrer
Estadística
M.A. Barceló, G. Escaramís, M. Saez
Matematiques II
J. C. Ferrer
Microeconomia
R. Rigall
Introducció a la comptabilitat
P. Morera
Economia internacional
J. Velazco
Macroeconomia
J. Naval
Economia internacional
J. Velazco
Macroeconomia
J. Naval
  12-13:30  Estadística (1)
M.A. Barceló, G. Escaramís, M. Saez
Economia de l'empresa
J. Sorribes
Microeconomia
R. Rigall
 Introducció al dret
Daniel Bosch, A. Surroca
Introducció a la comptabilitat
P. Morera
 Estadística
M.A. Barceló, G. Escaramís, M. Saez
Estadística (1)
M.A. Barceló, G. Escaramís, M. Saez
(1) Estadística. 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 27 setembre, 18 octubre, 15 novembre, 13 desembre, 4 de març, 18 març, 8 abril i 13 maig Aules: 1 i 2
(2) Matemàtiques II. 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 6, 13, 27 octubre, 3, 10, 17 novembre, 15 desembre: Aula 1 i 2.
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / segon curs
2n C
Aula 25
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30  Matematiques II (Aula informàtica)(2)
X. Molas, J. C. Ferrer
Matematiques II
X. Molas, J. C. Ferrer
Microeconomia
S. Urzay
 Microeconomia
S. Urzay
Introducció a la comptabilitat
E. Rondós
Economia internacional
J. Velazco
Macroeconomia
Pau Presas
Macroeconomia
Pau Presas
  16:30-18  Estadística (1)
G. Coenders
Economia de l'empresa
J. Sorribes
Estadística
G. Coenders
Matematiques II
X. Molas, J. C. Ferrer
Introducció al dret
M. Casadellà
Introducció a la comptabilitat
E. Rondós
Economia industrial
Economia internacional
J. Velazco
Estadística (1)
G. Coenders
  18-19:30   Introducció al dret
M. Casadellà
 Economia de l'empresa
J. Sorribes
 
 Economia industrial
(1) Estadística. 8 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 27 setembre, 18 octubre, 15 novembre, 13 desembre, 4 de març, 18 març, 8 abril i 13 maig Aules: 1 i 2
(2) Matemàtiques II. 6 Sessions a l'aula informàtica. Dies 18, 25 octubre, 8, 15, 29 novembre, 13 desembre: Aula 1 i 2. 20 de desembre Aula 3
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / tercer curs
3r A
Aula 26
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30  Comptabilitat financera
H. Benito
Empresa i sector públic
E. Del Rey, Jordi Rosell
Econometria
G. Osca, L.Vall-llosera
Empresa i sector públic
E. Del Rey, Jordi Rosell
Econometria (1)
G. Osca, L.Vall-llosera
Interpret. d'estats financers
M. A. Farreras
Direcció comercial
 Direcció comercial
 
  10:30-12  Comptabilitat financera
H. Benito
Dir. financera I
A. Panosa
Dir. de RH
J. Balagué, A.Martínez
Dir. financera I
A. Panosa
Dir. de RH
J. Balagué, A.Martínez
Interpret. d'estats financers
M. A. Farreras
Dir. financera II
Joan Montllor, A. Panosa
Dir. d'operacions i logística
Dir. financera II
Joan Montllor, A. Panosa
Dir. d'operacions i logística
  12-13:30  BO-1

BO-2

BO-1

 BO-2

BO-3
BO-4
BO-3
BO-4
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 1 d'octubre, 5, 26 novembre, 17 desembre Aules: 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre


Horaris / tercer curs
3r B
Aula 26
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30  BO-5

BO-6

BO-5

 BO-6

BO-7
BO-8
BO-7
BO-8
  16:30-18  Comptabilitat financera
David Maldonado
Empresa i sector públic
E. Del Rey, Jordi Rosell
Econometria
Marta Solans, G. Renart
Empresa i sector públic
E. Del Rey, Jordi Rosell
Econometria (1)
Marta Solans, G. Renart
Interpret. d'estats financers
Direcció comercial
Dir. d'operacions i logística
Direcció comercial
Dir. d'operacions i logística
  18-19:30  Comptabilitat financera
David Maldonado
Dir. financera I
A. Panosa
Dir. de RH
J. Balagué, A.Martínez
Dir. financera I
A. Panosa
Dir. de RH
J. Balagué, A.Martínez
Interpret. d'estats financers
Dir. financera II
Joan Montllor, A. Panosa
 Dir. financera II
Joan Montllor, A. Panosa
 
(1) 4 Sessions a l'aula informàtica. Dies: 1 d'octubre, 5, 26 novembre, 17 desembre Aules: 1 i 2
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / quart curs
4t A
Aula 35
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10:30   Pla d'empresa i emprenedoria
H. Benito
 Pla d'empresa i emprenedoria
H. Benito
 
  
  10:30-12  Comptabilitat de Costos
J. Viñas
Dir. estratègica
A.Bikfalvi, P. Marquès
Comptabilitat de Costos
J. Viñas
Dir. estratègica
A.Bikfalvi, P. Marquès
    
  12-13:30  BO-1

BO-2

BO-1

 BO-2

BO-3
BO-4
BO-3
BO-4
Primer semestre
Segon semestre

 


Horaris / quart curs
4t B
Aula 35
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-16:30  BO-5

BO-6

BO-5

 BO-6

BO-7
BO-8
BO-7
BO-8
  16:30-18  Comptabilitat de Costos
C. López
Dir. estratègica
A.Bikfalvi, P. Marquès
Comptabilitat de Costos
C. López
Dir. estratègica
A.Bikfalvi, P. Marquès
 
    
  18-19:30   Pla d'empresa i emprenedoria
I. Casacuberta
 Pla d'empresa i emprenedoria
I. Casacuberta, I. Frade
  
Primer semestre
Segon semestre