Calendari de sortida de notes i revisió d'exàmens
Convocatòria de gener-febrer 2023-2024

 
Grau en Administració i Direcció d'Empreses
CODINOMGRUPNOTESREVISIÓ EXAMENLLOC REVISIÓ
G01101Comptabilitat de Costos - recuperacióA05/02/24 07/02/24 de 12 a 13 Despatx profes
G01101Comptabilitat de CostosA i B24/01/24 26/01/24 de 13,00 a 14,00 i de 16,30 a 17,30Despatx profes
G01101Comptabilitat de Costos - recuperacióB05/02/24 06/02/24 de 19,30 a 20Despatx profes
G01026Direcció estratègicaA17/01/24 19/01/24 de 15 a 16 Despatx 311 Facultat
G01026Direcció estratègica - recuperacióA29/01/24 30/01/24 de 11 a 12 Despatx 311 de la Facultat
G01026Direcció estratègica - recuperacióB29/01/24 30/01/24 de 16 a 17 Despatx 310 de la Facultat
G01026Direcció estratègicaB17/01/24 19/01/24 de 16 a 17 Despatx 310 de la Facultat
G01020Econometria - recuperacióA02/02/24 06/02/24 de 12:30 a 13:30 Despatx 220
G01020EconometriaA19/01/24 22/01/24 de 10:30 a 12:00 Despatx 220
G01020EconometriaB19/01/24 22/01/24 de 14:30 a 16:00Despatx 221
G01020Econometria - recuperacióB02/02/24 06/02/24 de 16:30 a 18:00Despatx 221
G00011XEconomia de l'empresaB24/01/24 26/01/24 de 10:30 a 12:00
G00011XEconomia de l'empresa - recuperacióB01/02/24 02/02/24 de 10:30 a 12:00
G01076Estratègies empresarials i mercats turísticsA15/01/24 16/01/24 de 12 a 13 Despatx 321
G01076Estratègies empresarials i mercats turístics - recuperacióA29/01/24 30/01/24 de 12 a 13 Despatx 321
G00005XHistòria econòmica - parcialA C24/01/24 25/01/24 de 12 a 14 i de 17 a 19SEMINARI 0
G00005XHistòria econòmica - recuperació. Només per als estudiants de la DT ADE.DretA C 24/01/24 25/01/24 de 12 a 13 i de 17 a 18SEMINARI 0
G00005XHistòria econòmica - parcialB D22/01/24 24/01/24 de 9.30 a 11:30 i de 13 a 15SEMINARI 0
G00007XInstruments d'economia aplicada ID ADE/ECO24/01/24 25/01/24 REVISIO ONLINE
G00007XInstruments d'economia aplicada I - recuperacióD ADE/ECO05/02/24 07/02/24 REVISIO ONLINE
G00012XIntroducció a l'economia - parcialC15/01/24 22/01/24 de 17 a 18DESPATX 342
G00012XIntroducció a l'economia - parcialD15/01/24 22/01/24 de 17 a 18DESPATX 342
G00002XMatemàtiques I - parcialA,B29/01/24 01/02/24 de 10 a 13
G00002XMatemàtiques I - parcialC,D29/01/24 01/02/24 de 16 a 18
G00003XMatematiques II - recuperacióA,B31/01/24 02/02/24 de 10 a 13 Despatx professors
G00003XMatematiques IIA,B16/01/24 18/01/24 de 10 a 13 Despatx professors
G00003XMatematiques IIC16/01/24 18/01/24 de 16 a 18Despatx professors
G00003XMatematiques II - recuperacióC31/01/24 02/02/24 de 15 a 17Despatx professors
G02045AMètodes matemàtics per a l'economiaA15/01/24 16/01/24 de 10 a 12 Despatx 210
G02045AMètodes matemàtics per a l'economia - recuperacióA29/01/24 30/01/24 de 10 a 12 Despatx 210
G00013XMicroeconomiaTots24/01/24 25/01/24 de 11:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00Despatx 324
G00013XMicroeconomia - recuperacióTots31/01/24 31/01/24 de 11:00 a 12:00 i de 16:00 a 17:00Despatx 324
G00006XSociologia - recuperacióA i B05/02/24 09/02/24 de 16:00 a 17:00Meet
G00006XSociologiaA i B16/01/24 22/01/24 de 16:00 a 17:00Meet
G00006XSociologia - recuperacióC i D05/02/24 09/02/24 de 10:00 a 11:00 Meet
G00006XSociologiaC i D16/01/24 22/01/24 de 10:00 a 11:00 Meet
G00052ATècniques i programes d'optimització12/01/24 15/01/24 de 12:00 a 12:30 despatx 315
G00052ATècniques i programes d'optimització - recuperació29/01/24 01/02/24 de 12:00 a 12:30 despatx 315