CALENDARI D'EXÀMENS DEL GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, gener-febrer 2024

 1er2n3er4tOPTATIVESCONVOC. EXTRAOR.
dilluns 8
de gener
9 h
Introducció a l'economia - parcial
Aules: 24, 25, 26, 27
M. Fluvia, R. Goetz, Pietat Busquets, A. Joueid
 12 h
Direcció financera I
Aules: 24, 25
M. A. Farreras, T.Bosch, LL. E. Mercader
   
dimarts 9
de gener
 9 h
Matematiques II
Aules: 24, 25, 26, 27
J. C. Ferrer, E. Cassú, X. Molas, E. Garcia
  12 h
Tècniques i programes d'optimització
Aules: 12
R. Goetz, A. Xabadia
12 h
Dona, empresa i societat
Aules: 13
C. Sánchez, R. Campdepadrós, A. Sabater
12 h
Marqueting digital
Aules: 21
F. Fusté, A. Carbonell
 
dimecres 10
de gener
  15 h
Direcció de recursos humans
Aules: 24, 25
A.Bikfalvi, A.Pajares
   
dijous 11
de gener
15 h
Sociologia
Aules: 24, 25, 26, 27
C. Sánchez, J. Merino, L. Recuenco, A. Peralta
   18 h
Anglès per a l'economia
Aules: 12
M. R. Smith, S. Curran
 
divendres 12
de gener
 9 h
Estadística - parcial
Aules: 24, 25, 26, 27
M. Saez, M.A. Barceló, G. Coenders, G. Renart, L.Vall-llosera, Marta Solans
 15 h
Direcció estratègica
Aules: 24, 25
P. Marquès, A.Bikfalvi
12 h
Estratègies d'Innovació
Aules: 12
A.Bikfalvi
12 h
Anàlisi de productes financers
Aules: 13
N. Mateos
12 h
Estratègies empresarials i mercats turístics
Aules: 21
A. Garriga
12 h
Mètodes matemàtics per a l'economia
Aules: 22
X. Molas
 
dilluns 15
de gener
9 h
Història econòmica - parcial
Aules: 24, 25, 26, 27
G. Jover, R. Ros, C. Mutos, Guillermo Garcia, Josep Colls
 12 h
Econometria
Aules: 24, 25
M.A. Barceló, G. Coenders, G. Renart, L.Vall-llosera
   
dimarts 16
de gener
 9 h
Introducció al dret
Aules: 24, 25, 26, 27
E. Quintana, A. Surroca, M. Casadellà, Daniel Bosch
  15 h
Dret mercantil
Aules: 34
T. Jacquet
15 h
Auditoria
Aules: 12
R. Robert
15 h
Economia laboral
Aules: 16
J. I. Silva
15 h
Gestió avançada del talent
Aules: 13
J. Balagué
15 h
Gestió pública
Aules: 36
I. València, M. I. Jorge
 
dimecres 17
de gener
   9 h
Pla d'empresa i emprenedoria
Aules: 24, 25
H. Benito, D. Martí, J.M. Perramon, D. Xargayo
  
dijous 18
de gener
9 h
Instruments d'economia aplicada I
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Ballester, J. Amoroso, J. I. Silva, F.Gonzalez, Joan Pere Sellares, S. Rahola, S. Lado
 15 h
Comptabilitat financera
Aules: 24, 25
David Maldonado, J. Clara
 18 h
Instruments derivats
Aules: 12
P. Ramió
18 h
Marqueting cultural
Aules: 13
N. Filimon, M. Bau
18 h
Gestió pressupostària i comptabilitat pública
Aules: 34
M. M. Domènech
 
divendres 19
de gener
 15 h
Economia de l'empresa
Aules: 21, 22, 23
J. M. Espinet, N. Filimon, J. Sorribes, M. Bau, M. Ricart
    
dilluns 22
de gener
15 h
Matemàtiques I - parcial
Aules: 24, 25, 26, 27, 14, 15
J. C. Ferrer, P. Planas, D. Corominas, E. Cassú, S. Linares, Ll. Bofill, E. Garcia
 18 h
Empresa i sector públic
Aules: 24, 25
E. Del Rey, Jordi Rosell
   
dimarts 23
de gener
 12 h
Microeconomia
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Rigall, N. Boccard, J. Naval, S. Urzay
 15 h
Comptabilitat de Costos
Aules: 24, 25, 26, 27
H. Benito, P. Morera, C. López
  
dimecres 24
de gener
18 h
Història econòmica - recuperació. Només per als estudiants de la DT ADE.Dret
Aules: 34
G. Jover, R. Ros, C. Mutos, Guillermo Garcia, Josep Colls
15 h
Matematiques II - recuperació
Aules: 24, 25, 26, 27
J. C. Ferrer, S. Linares, X. Molas, E. Garcia
9 h
Direcció financera I - recuperació
Aules: 24, 25
T.Bosch, LL. E. Mercader
 12 h
Tècniques i programes d'optimització - recuperació
Aules: 34
R. Goetz, A. Xabadia
12 h
Dona, empresa i societat - recuperació
Aules: 35
C. Sánchez, R. Campdepadrós, A. Sabater
12 h
Marqueting digital - recuperació
Aules: 36
F. Fusté, A. Carbonell
 
dijous 25
de gener
15 h
Sociologia - recuperació
Aules: 23, 24, 25
C. Sánchez, J. Merino, L. Recuenco, A. Peralta
 9 h
Direcció de recursos humans - recuperació
Aules: 14, 15
A.Pajares
12 h
Direcció estratègica - recuperació
Aules: 24, 25
P. Marquès, A.Bikfalvi
  
divendres 26
de gener
 9 h
Introducció al dret - recuperació
Aules: 24, 25
A. Surroca, M. Casadellà, Daniel Bosch
15 h
Econometria - recuperació
Aules: 24, 25
M.A. Barceló, G. Coenders, G. Renart, L.Vall-llosera
18 h
Pla d'empresa i emprenedoria - recuperació
Aules: 24, 25
H. Benito, D. Martí, J.M. Perramon, D. Xargayo
12 h
Anglès per a l'economia - recuperació
Aules: 37
M. R. Smith, S. Curran
12 h
Estratègies d'Innovació - recuperació
Aules: 36
A.Bikfalvi
12 h
Anàlisi de productes financers - recuperació
Aules: 35
N. Mateos
12 h
Estratègies empresarials i mercats turístics - recuperació
Aules: 34
A. Garriga
12 h
Mètodes matemàtics per a l'economia - recuperació
Aules: 16
X. Molas
 
dilluns 29
de gener
9 h
Instruments d'economia aplicada I - recuperació
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Ballester, J. Amoroso, J. I. Silva, F.Gonzalez, Joan Pere Sellares, S. Rahola, S. Lado
15 h
Economia de l'empresa - recuperació
Aules: 24, 25
J. M. Espinet, N. Filimon, J. Sorribes, M. Bau, M. Ricart
12 h
Comptabilitat financera - recuperació
Aules: 26, 27
David Maldonado, J. Clara
 18 h
Dret mercantil - recuperació
Aules: 36
T. Jacquet
18 h
Auditoria - recuperació
Aules: 37
R. Robert
18 h
Economia laboral - recuperació
Aules: 35
J. I. Silva
18 h
Gestió avançada del talent - recuperació
Aules: 34
J. Balagué
18 h
Gestió pública - recuperació
Aules: 16
I. València, M. I. Jorge
 
dimarts 30
de gener
 12 h
Microeconomia - recuperació
Aules: 24, 25
R. Rigall, S. Urzay
15 h
Empresa i sector públic - recuperació
Aules: 26, 27
E. Del Rey, Jordi Rosell
9 h
Comptabilitat de Costos - recuperació
Aules: 24, 25
H. Benito, P. Morera, C. López
18 h
Instruments derivats - recuperació
Aules: 34
P. Ramió
18 h
Marqueting cultural - recuperació
Aules: 35
N. Filimon, M. Bau
18 h
Gestió pressupostària i comptabilitat pública - recuperació
Aules: 36
M. M. Domènech