CALENDARI D'EXÀMENS DEL GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES, maig-juny 2023

 1er2n3er4tOPTATIVESCONVOC. EXTRAOR.
dijous 25
de maig
15 h
Matemàtiques empresarials
Aules: 24, 25, 22, 23
P. Planas, E. Cassú, S. Linares, X. Molas, Ll. Bofill, E. Garcia
     
divendres 26
de maig
  15 h
Comptabilitat de costos
Aules: 24, 25
H. Benito, P. Morera, C. López
 9 h
Metodologia d'enquestes
Aules: 16
G. Coenders, Laura Serra
9 h
Marqueting digital
Aules: 12
A. Carbonell
9 h
Finances corporatives
Aules: 22
 
dilluns 29
de maig
 15 h
Economia espanyola i mundial
Aules: 24, 25
J. Solé, J. I. Silva, S. Urzay
    
dimarts 30
de maig
15 h
Fonaments de l'empresa
Aules: 21, 22, 23
J. C. Ferrer, Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
 12 h
Comptabilitat de societats
Aules: 24, 25
J.M. Perramon, J. Clara
 9 h
Ètica i responsabilitat social a l'empresa
Aules: 12
H. Benito, P. Morera, R. Campdepadrós
9 h
Els sistemes fiscals en un mon globalitzat
Aules: 13
E. Quintana, A. Navarro
9 h
Empresa familiar
Aules: 21
P. Marquès, J. Kunecova
 
dimecres 31
de maig
 12 h
Dret mercantil
Aules: 24, 25
J. Soldevila, M. Benitez
    
dijous 1
de juny
9 h
Introducció a l'economia
Aules: 21, 22, 23
A. Garriga, M. Fluvia, D. Berga, R. Goetz, Iban Ortuzar, A. Martínez C., A. Joueid
 15 h
Mercats financers
Aules: 24, 25
P. Ramió, A. Quintana
   
divendres 2
de juny
 15 h
Teoria econòmica financera
Aules: 24, 25
O. Serra, LL. Ramos
  18 h
Comunicació financera
Aules: 21
Carme Corominola
18 h
Normes internacionals d'auditoria
Aules: 22
R. Robert
18 h
Gestió pressupostària i comptabilitat pública
Aules: 16
M. M. Domènech
 
dilluns 5
de juny
15 h
Introducció a la comptabilitat
Aules: 14-15, 14-15(2), 16
H. Benito, M. A. Farreras, P. Morera, S. Gómez, Marc Carreras, F. Molina
 9 h
Gestió financera II
Aules: 24, 25
J. Boadas, A. Panosa, D. Xargayo
   
dilluns 12
de juny
 12 h
Interpretació d'estats financers
Aules: 24, 25
M. A. Farreras, Marc Carreras, A. Maixenchs
  15 h
Normes internacionals d'informació financera
Aules: 16
J. Clara, A. Maixenchs, M. López
18 h
Anglès per a l'economia
Aules: 12
M. R. Smith, S. Curran
18 h
Fiscalitat de les operacions financeres
Aules: 12
E. Quintana, P. Ramió
 
dimarts 13
de juny
9 h
Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació
Aules: Informàtica 01, Informàtica 02, Informàtica 03
L.Vall-llosera, G. Quintana, G. Escaramís, B. Robles, A. Mota
     
dimecres 14
de juny
 9 h
Gestió comercial
Aules: 13, 14-15, 14-15(2)
J. M. Espinet, Miquel Carreras
    
dijous 15
de juny
15 h
Matemàtiques empresarials - recuperació
Aules: 24, 25
P. Planas, E. Cassú, S. Linares, X. Molas, Ll. Bofill, E. Garcia
9 h
Economia espanyola i mundial - recuperació
Aules: 26, 27
J. Solé, J. I. Silva, S. Urzay
18 h
Comptabilitat de costos - recuperació
Aules: 14-15, 14-15(2)
H. Benito, P. Morera, C. López
 12 h
Metodologia d'enquestes - recuperació
Aules: Carles Cassú
G. Coenders, Laura Serra
12 h
Marqueting digital - recuperació
Aules: 24
A. Carbonell
12 h
Finances corporatives - recuperació
Aules: 26
 
divendres 16
de juny
15 h
Fonaments de l'empresa - recuperació
Aules: 26, 27
Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares
9 h
Dret mercantil - recuperació
Aules: 26, 27
J. Soldevila, M. Benitez
  12 h
Ètica i responsabilitat social a l'empresa - recuperació
Aules: Carles Cassú
H. Benito, P. Morera, R. Campdepadrós
12 h
Els sistemes fiscals en un mon globalitzat - recuperació
Aules: 24
E. Quintana, A. Navarro
12 h
Empresa familiar - recuperació
Aules: 26
P. Marquès, J. Kunecova
 
dilluns 19
de juny
9 h
Introducció a l'economia - recuperació
Aules: 21, 22, 23
A. Garriga, M. Fluvia, D. Berga, R. Goetz, Iban Ortuzar, A. Martínez C., A. Joueid
15 h
Teoria econòmica financera - recuperació
Aules: 24, 25
O. Serra, LL. Ramos
12 h
Mercats financers - recuperació
Aules: 12
P. Ramió, A. Quintana
   
dimarts 20
de juny
 12 h
Interpretació d'estats financers - recuperació
Aules: 14-15, 14-15(2)
M. A. Farreras, Marc Carreras, A. Maixenchs
  18 h
Comunicació financera - recuperació
Aules: 21
Carme Corominola
18 h
Normes internacionals d'auditoria - recuperació
Aules: 22
R. Robert
18 h
Gestió pressupostària i comptabilitat pública - recuperació
Aules: 16
M. M. Domènech
 
dimecres 21
de juny
15 h
Introducció a la comptabilitat - recuperació
Aules: 14-15, 14-15(2)
H. Benito, M. A. Farreras, P. Morera, S. Gómez, Marc Carreras, F. Molina
 9 h
Comptabilitat de societats - recuperació
Aules: 12
J.M. Perramon, J. Clara
 12 h
Normes internacionals d'informació financera - recuperació
Aules: 21
J. Clara, A. Maixenchs, M. López
18 h
Anglès per a l'economia - recuperació
Aules: 12
M. R. Smith, S. Curran
18 h
Fiscalitat de les operacions financeres - recuperació
Aules: 22
E. Quintana, P. Ramió
 
dijous 22
de juny
9 h
Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació - recuperació
Aules: Informàtica 01, Informàtica 02, Informàtica 03
L.Vall-llosera, G. Quintana, G. Escaramís, B. Robles, A. Mota
15 h
Gestió comercial - recuperació
Aules: 14-15, 14-15(2)
J. M. Espinet
12 h
Gestió financera II - recuperació
Aules: 21
J. Boadas, A. Panosa, D. Xargayo