CALENDARI D'EXÀMENS DEL GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, maig-juny 2023

 1er2n3er4tOPTATIVESCONVOC. EXTRAOR.
dijous 25
de maig
9 h
Matemàtiques I
Aules: 24, 25, 26, 27
J. C. Ferrer, P. Planas, D. Corominas, E. Cassú, S. Linares, Ll. Bofill, E. Garcia
 15 h
Direcció financera II
Aules: 26, 27, 13
A. Panosa, D. Xargayo
   
divendres 26
de maig
 12 h
Economia internacional
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Ballester, J. Velazco, M. Melus, S. Lado
  9 h
Metodologia d'enquestes
Aules: 16
G. Coenders, Laura Serra
9 h
Temes d'economia aplicada
Aules: 13
R. Ballester, S. Lado
9 h
Marqueting digital
Aules: 12
A. Carbonell
9 h
Institucions i polítiques de la Unió Europea
Aules: 21
M. Plana
9 h
Finances corporatives
Aules: 22
A. Panosa
 
dilluns 29
de maig
  9 h
Interpretació d'estats financers
Aules: 13, 14-15, 14-15(2)
M. A. Farreras, F. Casas
   
dimarts 30
de maig
15 h
Fonaments de l'empresa
Aules: 24, 25, 26, 27, 12
R. Ballester, A. Panosa, Miquel Carreras, N. Filimon, S. Linares, F. Fusté
   9 h
Ètica i responsabilitat social a l'empresa
Aules: 12
H. Benito, P. Morera, R. Campdepadrós
9 h
Els sistemes fiscals en un món globalitzat
Aules: 13
E. Quintana, A. Navarro
9 h
Empresa familiar
Aules: 21
P. Marquès, J. Kunecova
 
dimecres 31
de maig
 15 h
Economia industrial
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Goetz, A. Xabadia, N. Boccard, A. Joueid
    
dijous 1
de juny
9 h
Introducció a l'economia
Aules: 24, 25, 26, 27
M. Fluvia, R. Goetz, Pietat Busquets, S.Lachkar
 12 h
Direcció comercial
Aules: 24, 25
F. Fusté, M. Ricart
   
divendres 2
de juny
 9 h
Introducció a la comptabilitat
Aules: 23, 24, 25
E. Saus, D. Montes, M. López, D. Madern
  18 h
Economia de la família
Aules: 12
E. Del Rey
18 h
Gestió avançada del talent
Aules: 13
J. Balagué
18 h
Gestió pressupostària i comptabilitat pública
Aules: 16
M. M. Domènech
 
dilluns 5
de juny
15 h
Història econòmica
Aules: 24, 25, 26, 27
A. López, G. Jover, Guillermo Garcia, Josep Colls
 12 h
Direcció d'operacions i logística
Aules: 26, 27
M.Casadesús, A. Peñas
   
dilluns 12
de juny
 9 h
Estadística
Aules: 24, 25, 26, 27
M. Saez, G. Coenders, G. Renart, L.Vall-llosera, Marta Solans
  18 h
Anglès per a l'economia
Aules: 12
M. R. Smith, S. Curran
18 h
Direcció d'empreses internacionals
Aules: 13
 
dimarts 13
de juny
9 h
Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació
Aules: Informàtica 01, Informàtica 02, Informàtica 03
G. Quintana, A. Madrid, G. Escaramís, B. Robles
     
dimecres 14
de juny
 9 h
Macroeconomia
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Rigall, N. Boccard, J. Naval, Pau Presas
    
dijous 15
de juny
9 h
Matemàtiques I - recuperació
Aules: 23, 24, 25
J. C. Ferrer, P. Planas, D. Corominas, E. Cassú, S. Linares, Ll. Bofill, E. Garcia
15 h
Economia internacional - recuperació
Aules: 26, 27
R. Ballester, J. Velazco, M. Melus
18 h
Direcció financera II - recuperació
Aules: 24, 25
A. Panosa, D. Xargayo
 12 h
Metodologia d'enquestes - recuperació
Aules: Carles Cassú
G. Coenders, Laura Serra
12 h
Temes d'economia aplicada - recuperació
Aules: 16
R. Ballester, S. Lado
12 h
Marqueting digital - recuperació
Aules: 24
A. Carbonell
12 h
Institucions i polítiques de la Unió Europea - recuperació
Aules: 26
M. Plana
12 h
Finances corporatives - recuperació
Aules: Informàtica 02
A. Panosa
 
divendres 16
de juny
15 h
Fonaments de l'empresa - recuperació
Aules: 24, 25
J. M. Espinet, Miquel Carreras
18 h
Economia industrial - recuperació
Aules: 24, 25
N. Boccard, A. Joueid
9 h
Interpretació d'estats financers - recuperació
Aules: 24, 25
M. A. Farreras, F. Casas
 12 h
Ètica i responsabilitat social a l'empresa - recuperació
Aules: Carles Cassú
H. Benito, P. Morera, R. Campdepadrós
12 h
Els sistemes fiscals en un món globalitzat - recuperació
Aules: 24
E. Quintana, A. Navarro
12 h
Empresa familiar - recuperació
Aules: 26
P. Marquès, J. Kunecova
 
dilluns 19
de juny
9 h
Introducció a l'economia - recuperació
Aules: 24, 25, 26, 27
M. Fluvia, R. Goetz, Pietat Busquets, S.Lachkar
 15 h
Direcció comercial - recuperació
Aules: 26, 27
F. Fusté, M. Ricart
   
dimarts 20
de juny
 9 h
Introducció a la comptabilitat - recuperació
Aules: 24, 25
E. Saus, D. Montes, M. López, D. Madern
  18 h
Economia de la família - recuperació
Aules: 12
E. Del Rey
18 h
Gestió avançada del talent - recuperació
Aules: 13
J. Balagué
18 h
Gestió pressupostària i comptabilitat pública - recuperació
Aules: 16
M. M. Domènech
 
dimecres 21
de juny
15 h
Història econòmica - recuperació
Aules: 24, 25, 26, 27
A. López, G. Jover, Guillermo Garcia, Josep Colls
9 h
Estadística - recuperació
Aules: 24, 25
M. Saez, G. Coenders, G. Renart, L.Vall-llosera, Marta Solans
  18 h
Anglès per a l'economia - recuperació
Aules: 12
M. R. Smith, S. Curran
18 h
Direcció d'empreses internacionals - recuperació
Aules: 13
 
dijous 22
de juny
9 h
Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació - recuperació
Aules: Informàtica 01, Informàtica 02, Informàtica 03
G. Quintana, A. Madrid, G. Escaramís, B. Robles
15 h
Macroeconomia - recuperació
Aules: 24, 25
J. Naval, Pau Presas
12 h
Direcció d'operacions i logística - recuperació
Aules: 24, 25
M.Casadesús, A. Peñas