CALENDARI D'EXÀMENS DEL GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, maig-juny 2022

 1er2n3er4tOPTATIVESCONVOC. EXTRAOR.
divendres 20
de maig
9 h
Matemàtiques I
Aules: 24, 25, 26, 27
J. C. Ferrer, P. Planas, D. Corominas, E. Cassú, S. Linares, Ll. Bofill
 15 h
Direcció financera II
Aules: Informàtica 01
A. Panosa, Joan Montllor
   
dilluns 23
de maig
 12 h
Economia internacional
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Ballester, J. Velazco, S. Urzay, S. Lado
  9 h
Temes d'economia aplicada
Aules: 21
R. Ballester, S. Lado
9 h
Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa
Aules: 22
G. Renart, G. Escaramís
9 h
Marqueting digital
Aules: 23
A. Carbonell
9 h
Institucions i polítiques de la Unió Europea
Aules: 12
M. Plana
9 h
Finances corporatives
Aules: Informàtica 01
A. Panosa
 
dimarts 24
de maig
  9 h
Interpretació d'estats financers
Aules: 26, 27
M. A. Farreras, F. Casas
   
dimecres 25
de maig
15 h
Fonaments de l'empresa
Aules: 24, 25, 26, 27
Miquel Carreras, E. Cassú, N. Filimon, F. Fusté
   9 h
Ètica i responsabilitat social a l'empresa
Aules: 37
H. Benito, A. Xabadia, R. Campdepadrós
9 h
Fiscalitat sobre les operacions empresarials
Aules: 22
E. Quintana
9 h
Dret de la Seguretat Social
Aules: 16
F.Camas, M. Ricou, A. Díaz
 
dijous 26
de maig
 15 h
Economia industrial
Aules: 24, 25, 26, 27
M. Fluvia, D. Berga, N. Boccard, A. Joueid
    
divendres 27
de maig
9 h
Introducció a l'economia
Aules: 24, 25, 26, 27
M. Fluvia, D. Berga, R. Goetz, Pietat Busquets, S.Lachkar
 12 h
Direcció comercial
Aules: 24, 25
F. Fusté, M. Ricart
   
dilluns 30
de maig
 9 h
Introducció a la comptabilitat
Aules: 24, 25, 26, 27
P. Morera, E. Rondós, E. Saus, J. Arevalo, P. Sola
  18 h
Economia laboral
Aules: 21
J. I. Silva
18 h
Estratègies empresarials i mercats turístics
Aules: 22
J. M. Espinet
18 h
Gestió pressupostària i comptabilitat pública
Aules: 23
M. M. Domènech
 
dimarts 31
de maig
15 h
Història econòmica
Aules: 24, 25, 26, 27
A. López, G. Jover, Guillermo Garcia, Josep Colls
 12 h
Direcció d'operacions i logística
Aules: 24, 25
M.Casadesús, J.Mota
   
dimecres 1
de juny
 9 h
Estadística
Aules: 24, 25, 26, 27
M. Saez, M.A. Barceló, G. Coenders, G. Renart, G. Quintana, A. Madrid, G. Escaramís, Marta Solans
  18 h
Estratègies d'Innovació
Aules: 21
A.Bikfalvi
18 h
Direcció d'empreses internacionals
Aules: 22
S.Lacaita
 
dijous 2
de juny
9 h
Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació
Aules: Informàtica 01, Informàtica 02, Informàtica 03
M. Saez, G. Coenders, G. Renart, L.Vall-llosera, G. Quintana, A. Madrid, G. Osca, Marta Solans, Laura Serra
18 h
Macroeconomia
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Goetz, J. Naval, Pau Presas, Sara Pérez
    
divendres 3
de juny
9 h
Matemàtiques I - recuperació
Aules: 24, 25, 26, 27
J. C. Ferrer, P. Planas, D. Corominas, E. Cassú, S. Linares, Ll. Bofill
15 h
Economia internacional - recuperació
Aules: 23, 24, 25
R. Ballester, J. Velazco, S. Lado
18 h
Direcció financera II - recuperació
Aules: Informàtica 01
A. Panosa, Joan Montllor
 12 h
Temes d'economia aplicada - recuperació
Aules: 21
R. Ballester, S. Lado
12 h
Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa - recuperació
Aules: 12
G. Renart, G. Escaramís
12 h
Marqueting digital - recuperació
Aules: 23
A. Carbonell
12 h
Institucions i polítiques de la Unió Europea - recuperació
Aules: 34
M. Plana
12 h
Finances corporatives - recuperació
Aules: Informàtica 01
A. Panosa
 
dimarts 7
de juny
15 h
Fonaments de l'empresa - reucperació
Aules: 24, 25, 26, 27
J. C. Ferrer, Miquel Carreras, R. Rigall, T.Bosch
18 h
Economia industrial - recuperació
Aules: 24, 25, 26, 27
A. Xabadia, N. Boccard, J. Naval, A. Joueid
9 h
Interpretació d'estats financers - recuperació
Aules: 26, 27
M. A. Farreras, F. Casas
 12 h
Ètica i responsabilitat social a l'empresa - recuperació
Aules: 34
H. Benito, A. Xabadia, R. Campdepadrós
12 h
Fiscalitat sobre les operacions empresarials - recuperació
Aules: 35
E. Quintana
12 h
Dret de la Seguretat Social - recuperació
Aules: 37
F.Camas, M. Ricou, A. Díaz
 
dimecres 8
de juny
12 h
Introducció a l'economia - recuperació
Aules: 24, 25, 26, 27
M. Fluvia, D. Berga, R. Goetz, Pietat Busquets, S.Lachkar
 15 h
Direcció comercial - recuperació
Aules: 24, 25
F. Fusté, M. Ricart
   
dijous 9
de juny
 9 h
Introducció a la comptabilitat - recuperació
Aules: 24, 25
P. Morera, E. Rondós, E. Saus, J. Arevalo, P. Sola
  18 h
Economia laboral - recuperació
Aules: 34
J. I. Silva
18 h
Estratègies empresarials i mercats turístics - recuperació
Aules: 35
J. M. Espinet
18 h
Gestió pressupostària i comptabilitat pública - recuperació
Aules: 36
M. M. Domènech
 
divendres 10
de juny
15 h
Història econòmica - recuperació
Aules: 24, 25, 26, 27
A. López, G. Jover, Guillermo Garcia, Josep Colls
9 h
Estadística - recuperació
Aules: 24, 25
M. Saez, M.A. Barceló, G. Coenders, G. Renart, G. Quintana, A. Madrid, G. Escaramís, Marta Solans
  18 h
Estratègies d'Innovació - recuperació
Aules: 12
A.Bikfalvi
18 h
Direcció d'empreses internacionals - recuperació
Aules: 35
S.Lacaita
 
dilluns 13
de juny
9 h
Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació - reucperació
Aules: Informàtica 01, Informàtica 02, Informàtica 03
M. Saez, G. Coenders, G. Renart, L.Vall-llosera, G. Quintana, A. Madrid, G. Osca, Marta Solans, Laura Serra
15 h
Macroeconomia - recuperació
Aules: 21, 24, 25
J. Naval, Pau Presas, Sara Pérez
12 h
Direcció d'operacions i logística - recuperació
Aules: 24, 25
M.Casadesús, J.Mota