CALENDARI D'EXÀMENS DEL GRAU EN ECONOMIA, gener-febrer 2022

 1er2n3er4tOPTATIVESCONVOC. EXTRAOR.
dilluns 10
de gener
9 h
Història econòmica - parcial
Aules: 24, 25, 26, 27, 23
A. López, G. Jover, Guillermo Garcia, Josep Colls
 18 h
Econometria - parcial
Aules: 14-15, 14-15(2)
M. Saez, M.A. Barceló
   
dimarts 11
de gener
 9 h
Introducció al dret
Aules: 24, 25, 26, 27
A. Surroca, M. Casadellà, Daniel Bosch, A. Furtià
  12 h
Economia de la família
Aules: 22
E. Del Rey
12 h
Creació d'empreses
Aules: 34
A. Arbussà
12 h
Gestió pública
Aules: 21
J. Viñas, I. València
 
dimecres 12
de gener
   15 h
Comerç i creixement econòmic
Aules: 12
J. Naval, M.Schäfer
  
dijous 13
de gener
9 h
Instruments d'economia aplicada I
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Ballester, J. Casals, F.Gonzalez, O. Serra, Pau Presas, Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares, David Rodríguez
 12 h
Economia del medi ambient i dels recursos naturals
Aules: 14-15, 14-15(2)
R. Goetz, A. Xabadia
   
divendres 14
de gener
 15 h
Economia de l'empresa
Aules: 24, 25, 26, 27
N. Filimon, J. Sorribes, M. Bau, M. Ricart
  9 h
Mètodes matemàtics per a l'economia
Aules: 12
D. Corominas
 
dilluns 17
de gener
15 h
Matemàtiques I - parcial
Aules: 22, 23, 24, 25
J. C. Ferrer, J. Jambert, P. Planas, D. Corominas, E. Cassú, Marc Carreras, S. Linares, Ll. Bofill
 12 h
Anàlisi microeconòmica
Aules: 14-15, 14-15(2)
D. Berga, R. Rigall
   
dimarts 18
de gener
 12 h
Microeconomia
Aules: 24, 25, 26, 27
D. Berga, R. Rigall, N. Boccard, S. Urzay
 9 h
Política econòmica II
Aules: 12
A. Kyriacou
  
dimecres 19
de gener
9 h
Introducció a l'economia - parcial
Aules: 24, 25, 26, 27
D. Berga, R. Goetz, Pietat Busquets, S.Lachkar
 18 h
Política econòmica I
Aules: 14-15, 14-15(2)
M. Saez, A. Kyriacou
   
dijous 20
de gener
 9 h
Matematiques II
Aules: 24, 25, 26, 27
J. C. Ferrer, D. Corominas, E. Cassú, X. Molas
  15 h
Dret mercantil
Aules: 34
T. Jacquet
15 h
Dona, empresa i societat
Aules: 21
C. Sánchez
15 h
Anàlisi i gestió tributària
Aules: 36,
 
divendres 21
de gener
   15 h
Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica
Aules: 12
M. Fluvia
  
dilluns 24
de gener
9 h
Sociologia
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Ros, C. Sánchez, R. Campdepadrós, A. Carrasco
 15 h
Economia pública
Aules: 24, 25
E. Del Rey, A. Kyriacou
   
dimarts 25
de gener
 9 h
Estadística - parcial
Aules: 24, 25, 26, 27
M. Saez, M.A. Barceló, G. Coenders, G. Renart, G. Quintana, A. Madrid, G. Escaramís, Marta Solans
  15 h
Estratègies de negoci digital
Aules: 22
D. Martí
15 h
Avaluació de polítiques públiques
Aules: 34
J. Viñas, Marc Espin
 
dimecres 26
de gener
15 h
Història econòmica - recuperació. Només per als estudiants de la DT ADE-Dret
Aules: 35
A. López, G. Jover, Guillermo Garcia, Josep Colls
9 h
Introducció al dret - recuperació
Aules: 24, 25
A. Surroca, M. Casadellà, Daniel Bosch, A. Furtià
15 h
Economia del medi ambient i dels recursos naturals - recuperació
Aules: 12
R. Goetz, A. Xabadia
12 h
Comerç i creixement econòmic - recuperació
Aules: 12
J. Naval, M.Schäfer
  
dijous 27
de gener
9 h
Instruments d'economia aplicada I - recuperació
Aules: 24, 25, 26, 27
R. Ballester, J. Casals, F.Gonzalez, O. Serra, Pau Presas, Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares, David Rodríguez
15 h
Economia de l'empresa - recuperació
Aules: 24, 25
N. Filimon, J. Sorribes, M. Bau, M. Ricart
18 h
Anàlisi microeconòmica - recuperació
Aules: 12
D. Berga
 12 h
Economia de la família - recuperació
Aules: 22
E. Del Rey
12 h
Creació d'empreses - recuperació
Aules: 34
A. Arbussà
12 h
Gestió pública - recuperació
Aules: 13
J. Viñas, I. València
 
divendres 28
de gener
   9 h
Política econòmica II - recuperació
Aules: 12
A. Kyriacou
12 h
Mètodes matemàtics per a l'economia - recuperació
Aules: 34
D. Corominas
 
dilluns 31
de gener
 15 h
Microeconomia - recuperació
Aules: 23, 24, 25
A. Xabadia, R. Rigall, S. Urzay
9 h
Política econòmica I - recuperació
Aules: 12
A. Kyriacou
12 h
Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica - recuperació
Aules: 13
M. Fluvia
18 h
Dret mercantil - recuperació
Aules: 34
T. Jacquet
18 h
Dona, empresa i societat - recuperació
Aules: 21
C. Sánchez
18 h
Anàlisi i gestió tributària - recuperació
Aules: 36,
 
dimarts 1
de febrer
15 h
Sociologia - recuperació
Aules: 23, 24, 25
C. Sánchez, R. Campdepadrós, A. Carrasco
9 h
Matematiques II - recuperació
Aules: 24, 25
J. C. Ferrer, X. Molas
12 h
Economia pública - recuperació
Aules: 12
E. Del Rey
 19 h
Estratègies de negoci digital - recuepració
Aules: 34
D. Martí
19 h
Avaluació de polítiques públiques - recuperació
Aules: 35
J. Viñas, Marc Espin