CALENDARI D'EXÀMENS DEL GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES, gener-febrer 2022

 1er2n3er4tOPTATIVESCONVOC. EXTRAOR.
dilluns 10
de gener
15 h
Història econòmica
Aules: 24, 25, 26, 27
A. López, G. Jover, R. Ros, G. Renart
 18 h
Gestió d'operacions i serveis
Aules: 26, 27
J. Llach, L.Prieto
   
dimarts 11
de gener
 9 h
Introducció al dret
Aules: 22, 23
A. Surroca, A. Furtià, M. Ricou
  12 h
Creació d'empreses
Aules: 34
A. Arbussà
12 h
Instruments derivats
Aules: 12
T.Bosch
12 h
Marqueting digital
Aules: 13
A. Carbonell
12 h
Gestió pública
Aules: 21
J. Viñas, I. València
 
dimecres 12
de gener
   12 h
Organització i administració d'empreses
Aules: 14-15, 14-15(2)
J. Balagué, A.Martínez
  
dijous 13
de gener
9 h
Instruments d'economia aplicada I
Aules: 21, 22, 23
F.Gonzalez, O. Serra, Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares, S. Lado
 15 h
Fiscalitat de l'empresa
Aules: 26, 27
E. Quintana, A. Surroca
   
divendres 14
de gener
 15 h
Economia de l'empresa
Aules: 22, 23
Miquel Carreras, N. Filimon, E. Del Rey, M. Bau, A. Carbonell
 12 h
Consolidació comptable
Aules: 12
M. A. Farreras
9 h
Mètodes matemàtics per a l'economia
Aules: 12
D. Corominas
9 h
Valoració d'empreses i plans de viabilitat
Aules: 21
M. A. Farreras, David Maldonado
 
dilluns 17
de gener
9 h
Matemàtiques empresarials - parcial
Aules: 21, 22, 23
J. Jambert, P. Planas, E. Cassú, S. Linares, X. Molas, Ll. Bofill
 15 h
Gestió de recursos humans
Aules: 26, 27
P. Marquès, L. Burbano
   
dimarts 18
de gener
 9 h
Estadística
Aules: 24, 25
Marta Solans, Laura Serra
 15 h
Comptabilitat avançada
Aules: 34
M. A. Farreras
  
dimecres 19
de gener
9 h
Introducció a l'economia - parcial
Aules: 21, 22, 23
A. Garriga, M. Fluvia, A. Xabadia, Iban Ortuzar, A. Martínez C., A. Joueid
 12 h
Gestió financera I
Aules: 26, 27
T.Bosch, A. Quintana, X. Rodriguez
   
dijous 20
de gener
 12 h
Comptabilitat financera
Aules: 12, 13
H. Benito, P. Morera, J.M. Perramon
  15 h
Dona, empresa i societat
Aules: 21
C. Sánchez
15 h
Marqueting cultural
Aules: 13
N. Filimon, M. Bau
15 h
Dret de societats
Aules: 34
T. Jacquet
 
divendres 21
de gener
   12 h
Planificació financera
Aules: 26, 27
J. Boadas, A. Panosa
  
dilluns 24
de gener
9 h
Introducció a la comptabilitat - parcial
Aules: 12, 13, 21
E. Rondós, Marc Carreras, I. Casacuberta, D. Montes, F. Novoa
 12 h
Dret laboral
Aules: 26, 27
F.Camas, M. Ricou, A. Díaz
   
dimarts 25
de gener
 9 h
Matemàtiques financeres
Aules: 12, 13
J. C. Ferrer, P. Planas, E. Cassú
  15 h
Auditoria
Aules: 12
R. Robert
15 h
Anàlisi de productes financers
Aules: 13
P. Ramió
15 h
Estratègies de negoci digital
Aules: 22
D. Martí
15 h
Normes internacionals d'informació financera
Aules: 35
P. Morera, I. Casacuberta
 
dimecres 26
de gener
 9 h
Introducció al dret - recuperació
Aules: 14-15, 14-15(2)
A. Surroca, A. Furtià
15 h
Fiscalitat de l'empresa - recuperació
Aules: 24, 25
E. Quintana
12 h
Organització i administració d'empreses - recuperació
Aules: 14-15, 14-15(2)
J. Balagué, A.Martínez
  
dijous 27
de gener
9 h
Instruments d'economia aplicada I - recuperació
Aules: 22, 23
F.Gonzalez, O. Serra, Marc Masmitjà, Joan Pere Sellares, S. Lado
15 h
Economia de l'empresa - recuperació
Aules: 26, 27
Miquel Carreras, N. Filimon, E. Del Rey, M. Bau, A. Carbonell
18 h
Gestió de recursos humans - recuperació
Aules: 14-15, 14-15(2)
L. Burbano
 12 h
Creació d'empreses - recuperació
Aules: 34
A. Arbussà
12 h
Instruments derivats - recuperació
Aules: 23
T.Bosch
12 h
Marqueting digital - recuperació
Aules: 12
A. Carbonell
12 h
Gestió pública - recuperació
Aules: 13
J. Viñas, I. València
 
divendres 28
de gener
 15 h
Estadística - recuperació
Aules: 24, 25
Marta Solans, Laura Serra
9 h
Gestió financera I - recuperació
Aules: 26, 27
T.Bosch, A. Quintana, X. Rodriguez
18 h
Comptabilitat avançada - recuperació
Aules: 12
M. A. Farreras
12 h
Mètodes matemàtics per a l'economia - recuperació
Aules: 34
D. Corominas
12 h
Valoració d'empreses i plans de viabilitat - recuperació
Aules: 36
M. A. Farreras, David Maldonado
 
dilluns 31
de gener
 9 h
Comptabilitat financera - recuperació
Aules: 24, 25
H. Benito, P. Morera, J.M. Perramon
12 h
Dret laboral - recuperació
Aules: 14-15, 14-15(2)
F.Camas, M. Ricou, A. Díaz
15 h
Planificació financera - recuperació
Aules: 12
J. Boadas
18 h
Dona, empresa i societat - recuperació
Aules: 21
C. Sánchez
18 h
Marqueting cultural - recuperació
Aules: 22
N. Filimon, M. Bau
18 h
Dret de societats - recuperació
Aules: 34
T. Jacquet
 
dimarts 1
de febrer
15 h
Història econòmica - recuperació
Aules: 22, 26, 27
A. López, G. Jover, R. Ros
9 h
Matemàtiques financeres - recuperació
Aules: 26, 27
P. Planas, E. Cassú
12 h
Gestió d'operacions i serveis - recuperació
Aules: 24, 25
J. Llach, L.Prieto
17 h
Consolidació comptable - recuperació
Aules: 16
M. A. Farreras
19 h
Auditoria - recuperació
Aules: 23
R. Robert
19 h
Anàlisi de productes financers - recuperació
Aules: 21
P. Ramió
19 h
Estratègies de negoci digital - recuperació
Aules: 34
D. Martí
19 h
Normes internacionals d'informació financera - recuperació
Aules: 36
P. Morera, I. Casacuberta